Serwisy PANSA:

Horyzont 2020

To największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy programy wspierania badań:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Program SESAR 2020 obejmuje lata 2016-2024 (obecnie w fazie realizacji jest tzw. Pierwsza Fala tzw. Wave 1), a jego budżet w wysokości €1.6 mld pochodzi ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020. Główne cele programu to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.

Koncentruje się na 4 obszarach badawczo-rozwojowych:

 • wysoko wydajne lotniska (25% budżetu)
 • zaawansowane usługi zarządzania ruchem lotniczym (24% budżetu)
 • zoptymalizowane sieci zarządzania ruchem lotniczym (14%)
 • infrastruktura lotnicza (37%)

Rola PAŻP w Horyzont 2020

PAŻP rozwija i waliduje własne koncepcje oraz koncepcje zaproponowane przez partnerów krajowych. Wytworzone rozwiązania (projekty Industrial Research and Validation, IR&V) mają przynieść korzyści operacyjne, zarówno dla PAŻP, jak i Baltic FAB, co przełoży się na podniesienie wydajności europejskiego systemu ATM w aspektach:

 • podniesienia pojemności przestrzeni powietrznej
 • zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko
 • zmniejszenia długości trajektorii
 • wzrostu przepustowości i dostępności portów lotniczych
 • obniżenia kosztów działalności operacyjnej służb żeglugi powietrznej

Korzyści z udziału PAŻP w fazie planowania SESAR

Projekty PAŻP w ramach SESAR 2020

W 2014 roku, PAŻP wraz z trzema instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej (ANSP) reprezentującymi Europę Środkową i Wschodnią:

 • Air Navigation Services of the Czech Republic (Czechy),
 • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (Słowacja),
 • The State Enterprise “Oro navigacija” (Litwa),

zawiązała Konsorcjum B4, którego celem było przystąpienie do procesu akcesyjnego i uzyskanie statusu formalnego członka Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (ang. SESAR Joint Undertaking), jako warunku dla uczestnictwa w projektach SESAR2020 Industrial Research and Validation (IR&V) oraz SESAR 2020 Very Large Scle Demonstration (VLSD) w ramach drugiej edycji programu badawczo-rozwojowego inicjatywy SES (SESAR).
W 2016 roku PAŻP wspólnie z innymi kandydatami na członka SJU (18 podmiotów) przedstawiła Propozycję na realizację zadań SESAR-RIA (ang. Research and Innovation Action) w projektach SESAR 2020 Industrial Research and Validation (IR&V), jako odpowiedź na zaproszenie Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR  (ang. SJU Call for Proposals under H2020-SESAR-2015-2) do złożenia ofert w ramach konkursu SESAR2020 IR-VLD Wave1 (tzw. Fala 1 2017-2019).
W okresie listopad-grudzień 2016 roku PAŻP przystąpiła do Umów Grantowych o dofinansowanie na realizację zadań RIA w ramach programu Horizon 2020 SESAR – RIA.

animal hardcore porn you porm com big titty teen fucked tamil aunty xxx photo kink o rama where does ava addams live poonam dhillo hot guys who love to swallow cum cartoon vore porn how old is tt from cheer marie osmond nude adult videos for women hotel room xxx video culo rico xxx