Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Horyzont 2020

To największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy programy wspierania badań:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Program SESAR 2020 obejmuje lata 2016-2024 (obecnie w fazie realizacji jest tzw. Pierwsza Fala tzw. Wave 1), a jego budżet w wysokości €1.6 mld pochodzi ze środków UE w ramach programu Horyzont 2020. Główne cele programu to redukcja opóźnień w ruchu lotniczym, ograniczenie kosztów wykonywanych lotów, wzrost przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej oraz redukcja negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko.

Koncentruje się na 4 obszarach badawczo-rozwojowych:

 • wysoko wydajne lotniska (25% budżetu)
 • zaawansowane usługi zarządzania ruchem lotniczym (24% budżetu)
 • zoptymalizowane sieci zarządzania ruchem lotniczym (14%)
 • infrastruktura lotnicza (37%)

Rola PAŻP w Horyzont 2020

PAŻP rozwija i waliduje własne koncepcje oraz koncepcje zaproponowane przez partnerów krajowych. Wytworzone rozwiązania (projekty Industrial Research and Validation, IR&V) mają przynieść korzyści operacyjne, zarówno dla PAŻP, jak i Baltic FAB, co przełoży się na podniesienie wydajności europejskiego systemu ATM w aspektach:

 • podniesienia pojemności przestrzeni powietrznej
 • zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko
 • zmniejszenia długości trajektorii
 • wzrostu przepustowości i dostępności portów lotniczych
 • obniżenia kosztów działalności operacyjnej służb żeglugi powietrznej

Korzyści z udziału PAŻP w fazie planowania SESAR

Projekty PAŻP w ramach SESAR 2020

W 2014 roku, PAŻP wraz z trzema instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej (ANSP) reprezentującymi Europę Środkową i Wschodnią:

 • Air Navigation Services of the Czech Republic (Czechy),
 • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik (Słowacja),
 • The State Enterprise “Oro navigacija” (Litwa),

zawiązała Konsorcjum B4, którego celem było przystąpienie do procesu akcesyjnego i uzyskanie statusu formalnego członka Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (ang. SESAR Joint Undertaking), jako warunku dla uczestnictwa w projektach SESAR2020 Industrial Research and Validation (IR&V) oraz SESAR 2020 Very Large Scle Demonstration (VLSD) w ramach drugiej edycji programu badawczo-rozwojowego inicjatywy SES (SESAR).
W 2016 roku PAŻP wspólnie z innymi kandydatami na członka SJU (18 podmiotów) przedstawiła Propozycję na realizację zadań SESAR-RIA (ang. Research and Innovation Action) w projektach SESAR 2020 Industrial Research and Validation (IR&V), jako odpowiedź na zaproszenie Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR  (ang. SJU Call for Proposals under H2020-SESAR-2015-2) do złożenia ofert w ramach konkursu SESAR2020 IR-VLD Wave1 (tzw. Fala 1 2017-2019).
W okresie listopad-grudzień 2016 roku PAŻP przystąpiła do Umów Grantowych o dofinansowanie na realizację zadań RIA w ramach programu Horizon 2020 SESAR – RIA.