Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Projekty Horyzont 2020

W 2016 roku PAŻP wspólnie z innymi kandydatami na członka SJU (18 podmiotów) przedstawiła propozycje na realizację zadań SESAR-RIA (ang. Research and Innovation Action) w projektach SESAR 2020 Industrial Research and Validation (IR&V), jako odpowiedź na zaproszenie SESAR JU  (SJU Call for Proposals under H2020-SESAR-2015-2) do złożenia ofert w ramach konkursu SESAR2020 IR-VLD Wave1 (tzw. Fala 1 2017-2019).
W okresie listopad-grudzień 2016 roku PAŻP przystąpiła do Umów Grantowych o dofinansowanie na realizację zadań SESAR – RIA.

Partnerzy PAŻP w realizacji projektów:

  • Multidyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW,
  • Politechnika Rzeszowska,
  • WASKO S.A.

PAŻP wspólnie z Partnerami realizuje swoje zobowiązania w 11 Rozwiązaniach SESAR 2020 (SESAR 2020 Solution) w projektach Industrial Research and Validation (IR&V) dofinansowanych ze środków Horyzont 2020. Maksymalna kwota dotacji dla PAŻP w latach 2017-2020 z tego tytułu wyniesie ok. 1,4 mln EUR.

Projekty PAŻP w SESAR 2020 Budżet PAŻP (€)   Dotacja (€) 
PJ.02 Increased Runway and Airport Throughput744 983521 488
PJ.03b Airport Safety Nets99 63769 746
PJ.04 Total Airport Management41 85629 299
PJ.06 Trajectory Based Free Routing559 700391 790
PJ.08 Advanced Airspace Management327 223229 056
PJ.10 Separation Management En-Route and TMA143 846100 692
PJ.184 D Trajectory Management21 24314 870
 1 938 4901 356 942