Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

SESAR Badania i rozwój

Opracowanie Programu SESAR

SESAR (Single European Sky ATM Research) jest technologicznym filarem inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky, SES). To publiczno-prywatny program łączący obszar badań i rozwoju z procesem wdrożeniowym. Celem Programu SESAR jest opracowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji, zdolnego do zapewnienia bezpieczeństwa transportu lotniczego i jego efektywności w całej Europie w długim horyzoncie czasowym.

Faza opracowania SESAR (prace badawczo-rozwojowe) została powierzona SESAR Joint Undertaking (SJU), Wspólnemu Przedsięwzięciu działającemu w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Założycielami i fundatorami SJU są Komisja Europejska oraz EUROCONTROL. Organizacja zrzesza instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, porty lotnicze oraz podmioty sektora komercyjnego.

Jedynym członkiem stowarzyszonym SJU reprezentującym Polskę jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

(więcej: http://www.sesarju.eu/)