Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsorcjum B4

To organizacja powołana we wrześniu 2014 roku na potrzeby wspólnego członkostwa w SESAR Joint Undertaking i realizacji fazy planowania Programu SESAR w ramach Horyzont 2020.
W skład konsorcjum wchodzą cztery instytucje zapewniających służby żeglugi powietrznej z Europy Środkowo-Wschodniej:

  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Polska)
  • Oro Nawigację (Litwa)
  • ANS CR (Czechy)
  • LPS SR (Słowacja)

PAŻP zapewnia reprezentowanie Konsorcjum B4 wobec SESAR JU, a także koordynację w zakresie aspektów technicznych i operacyjnych związanych z członkostwem w SJU, uczestnictwem w projektach SESAR oraz przygotowywania propozycji Konsorcjum B4 na realizację zadań R&D w ramach „Call for Proposal” inicjowanych przez SESAR JU.