Polska trasowa opłata nawigacyjna jedną z najtańszych w Europie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, kalkulując swoje opłaty nawigacyjne, zrównuje cenę swoich usług – kosztom ich wytworzenia. Sposób kalkulacji tych opłat regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie opłat nawigacyjnych, oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku, ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.
Porównanie stawek jednostkowych (unit rate) trasowej opłaty nawigacyjnej w kwietniu 2009 r. (EUR)
Od początku 2009 roku stawka jednostkowa opłaty trasowej wyrażona w PLN wynosi będzie 140,70 PLN. W 2008 roku stawka jednostkowa opłaty trasowej wynosiła 153, 35 PLN. Jej wartość wyrażona w złotych jest stała. Zgodnie z regulacjami EUROCONTROL stawka jednostkowa opłaty trasowej jest przeliczana, co miesiąc przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany EUR na PLN z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot. W związku z powyższym wysokość stawki jednostkowej publikowanej i ogłaszanej w EUR jest różna w zależności od miesiąca. W styczniu 2009 r. stawka jednostkowa trasowej opłaty nawigacyjnej wynosiła 41,95 EUR. Europejska średnia wartość stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej wynosi 49, 14 EURO.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast