Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Polski system dronowy w Pałacu Prezydenckim

Jedyny w Europie system do koordynacji lotów dronów, jego wpływ na bezpieczeństwo oraz przełożenie na gospodarkę – były tematem spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Spotkanie odbyło się w poniedziałek na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP.

Bezzałogowe statki powietrzne to obecnie najszybciej rozwijająca się część światowego lotnictwa. W 2020 roku liczba lotów dronów poza zasięgiem operatora wzrosła w Polsce o 277 proc., zaś liczba lotów w zasięgu operatora aż o 837 proc. Coraz liczniejsze drony muszą jednak dzielić przestrzeń powietrzną z lotnictwem załogowym. Kluczem do zapewniania bezpieczeństwa jest optymalizacja zarządzania.

Zaprezentowany Prezydentowi system PansaUTM to pierwsze w Europie i wciąż jedyne wdrożone operacyjnie rozwiązanie, dzięki któremu możliwa jest bezpieczna integracja lotów lotnictwa załogowego z dronami.

Wizyta PAŻP u Prezydenta – Fot. Kancelaria Prezydenta RP

PansaUTM obejmuje przestrzeń w całej Polsce od poziomu ziemi do wysokości ok. 3 km. Umożliwia on błyskawiczną i intuicyjną koordynację lotów dronów bezpośrednio z kontrolerami ruchu lotniczego, którzy za pośrednictwem PansaUTM mogą wydawać zezwolenia na lot oraz jego warunki. PansaUTM integruje przy tym wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej – nie tylko służby ruchu lotniczego i operatorów dronów, ale także wojsko, władzę lotniczą i samorządy terytorialne. Dzięki temu PansaUTM zapewnia na bieżąco aktualizowaną informację o sytuacji w przestrzeni powietrznej.

Wizyta PAŻP u Prezydenta – Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Od wdrożenia systemu PansaUTM zarejestrowano w nim więcej lotów dronów niż załogowych lotów tzw. małego lotnictwa. W okresie od połowy kwietnia do końca grudnia 2020 roku odbyło się ponad 300 tys. lotów dronami w porównaniu do 260 tys. lotów małego lotnictwa – przekazał Janusz Janiszewski, prezes PAŻP, . Jak dodał system jest doceniany na świecie, zdobył m.in. nagrodę główną ATM Awards 2020, a także pierwsze miejsce w kategorii „Projekty ANSP UTM”.

Dalszy rozwój PansaUTM oraz innych rozwiązań dronowych zapewniających Polsce pozycję europejskiego lidera w obszarze bezzałogowych statków powietrznych będzie możliwy dzięki funduszom na mobilność bezzałogową zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. To ponad 740 mln zł, które zostaną przeznaczone między innymi na budowę infrastruktury do zarządzania ruchem dronów, rozbudowę i wyposażenie centrów kompetencji, a także wsparcie użytkowników końcowych.

Wizyta PAŻP u Prezydenta – Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma zająć się koordynacją realizacji trzech kluczowych projektów z obszaru „mobilności dronowej” wskazanych w KPO. Wysokość środków, która trafi do Agencji może sięgnąć ponad pół miliarda złotych – mówił prezes Janiszewski. Bezpośrednio przełoży się to na gospodarkę, w tym przedsiębiorców, producentów BSP, operatorów i pilotów bezzałogowych statków powietrznych, służby porządku publicznego, samorządy, służbę zdrowia, instytucje badawcze i naukowe.

Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że wartość polskiego rynku dronów cywilnych w ciągu najbliższych 5 lat będzie na poziomie 3,26 mld złotych, a wartość wpływu integracji dronów do gospodarki w tym samym czasie sięgnie 576 mld złotych.

Wizyta PAŻP u Prezydenta – Fot. Kancelaria Prezydenta RP
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...