Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Ruszają regularne loty transportowe BSP

Po serii lotów testowych prowadzonych jesienią 2020 pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, od 17 lutego 2022 r. ruszają pierwsze regularne loty długodystansowe, wykonywane bezzałogowymi statkami powietrznymi. Będą one realizowane przez firmę transportową, świadczącą usługi na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Regularne loty dronów transportowych będą odbywać się na trasach pomiędzy Warszawą a Sochaczewem oraz Warszawą a Pułtuskiem.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest zawsze gotowa wspierać inicjatywy dotyczące innowacji i rozwoju, szczególności w sferze bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Jedna z tego typu inicjatyw właśnie wchodzi w fazę realizacji.

Regularne loty długodystansowe odbywać się będą w tzw. kategorii szczególnej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI EUROPEJSKIEJ (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. (wersja skonsolidowana z dnia 6 czerwca 2020 r.) w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych na podstawie specjalnego zezwolenia na operację wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Całość koordynuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Jednym z zadań PAŻP przy tego typu przedsięwzięciach jest wypracowanie przez personel Służby Informacji Powietrznej (FIS), Służby Kontroli Lotniska Warszawa (TWR) oraz Dział Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych specjalnych warunków wykonywania lotów, na podstawie których będą one realizowane w sposób bezpieczny. Agencja jest również odpowiedzialny za publikację informacji o lotach w systemach teleinformatycznych.

Loty odbywają się przy wykorzystaniu statku powietrznego pionowego startu na wysokości 100 m AGL oraz z prędkością 72 km/h (air speed). Operator systemu BSP ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo misji oraz za ustąpienie pierwszeństwa innym użytkownikom przestrzeni. Dron wyposażony jest w ADS-B IN/OUT oraz system kamer umożliwiający obserwację trasy przelotu.

W celu zabezpieczenia trajektorii lotów, PAŻP opublikuje ostrzeżenia nawigacyjne oraz tzw. strefy geograficzne (więcej https://www.pansa.pl/strefy-geograficzne/) na podstawie Wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Warto zaznaczyć, że strefy te od 01 stycznia 2021 r. określają zasady wykonywania lotów wyłącznie dla użytkowników dronów. W związku z postępującą integracją lotnictwa bezzałogowego z załogowym oraz zmianą przepisów wykonywania lotów BSP loty tego typu nie muszą odbywać się w wysegregowanej strefie typu TRA/TSA, co generowałoby ograniczenia dla lotnictwa General Aviation.

Zwracamy się z prośbą do użytkowników przestrzeni powietrznej o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie tras lotów BSP. Pomimo, że trasy zostały poprowadzone z pominięciem lądowisk oraz regionów lotów paralotni/motolotni, warto mieć na uwadze ich przebieg planując swoje loty. Częstotliwość operacji wykonywanych po trasach jest znacząca i wynosi od 6 do 7 lotów w tą i z powrotem w ciągu dnia.

Każda z tras przelotu BSP ma długość ok 60 km natomiast granice pionowe stref geograficznych będą się zawierały w zakresie od 60 m AGL do 120 m AGL. Zadeklarowana wysokość lotu BSP będzie wynosić 100 m AGL.

Loty a tym samym aktywność stref geograficznych DRA-R rozpoczną się 17 lutego. Informacja o w/w lotach zostanie opublikowana jako ostrzeżenie nawigacyjne depeszą NOTAM, natomiast strefy geograficzne DRA-R zostaną opublikowane w systemie PansaUTM i zobrazowane w aplikacji mobilnej DronRadar. Dodatkowo w/w strefy geograficzne będą również zobrazowane na stronie airspace.pansa.pl w zakładce BVLOS.

Współrzędne geograficzne oraz zobrazowanie tras:

Trasa Warszawa – Szpital Sochaczew

1. Odcinek w CTR Warszawa

Lądowisko BSP Stępińska
52°12’18″N 21°02’16″E
52°12’05″N 21°00’48″E
52°14’42″N 20°56’06″E
52°12’27″N 20°41’59″E– opuszczenie CTR

2. Przestrzeń niekontrolowana

52°13’20″N 20°33’14″E
52°11’21″N 20°32’22″E
52°13’08″N 20°15’15″E
52°14’17″N 20°13’43″E
Szpital Sochaczew

Trasa Warszawa – Szpital Pułtusk

1. Odcinek w CTR Warszawa

Lądowisko BSP Stępińska
52°12’20″N 021°02’25″E
52°12’33″N 021°03’12″E
52°12’57″N 021°03’43″E – opuszczenie CTR

2. Przestrzeń niekontrolowana

52°13’05″N 021°03’52″E
52°24’11″N 021°09’12″E
52°32’11″N 021°07’35″E
52°35’06″N 021°09’30″E
52°41’10″N 021°09’19″E
52°41’38″N 021°07’07″E
Szpital BSP Pułtusk

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...