Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Transformacja dronowa przyśpiesza. Podpisanie umowy z CPPC

Rosnąca w tempie prawie 50 proc. rocznie branża dronowa teraz przyśpieszy jeszcze bardziej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły we wtorek wspólny dronowy projekt rozwojowy wart ponad 61,5 mln zł. Pierwszą w historii umowę na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy europejskich podpisali we wtorek podczas uroczystości w Elektrowni Powiśle Janusz Janiszewski prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Ewa Siczek, dyrektor departamentu projektów e-administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa obejmuje wspólne prace trzech instytucji nad rozwojem rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży. Jego bezpośrednimi odbiorcami będą zarówno wszyscy użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych – od prywatnych pasjonatów dronów, przez służby i instytucje państwowe, po firmy i odbiorców biznesowych, ale również obywatele niezwiązani na co dzień z lotnictwem. Projekt pozwoli na wykorzystanie lotnictwa bezzałogowego w szerszym niż dotychczas stopniu, a także usprawni prowadzenie procesów szkoleniowych i administracyjnych.

Ponad 51 mln zł, czyli 85 procent wartości projektu, zostało pozyskane z dotacji unijnej. Dzięki wspólnemu projektowi obywatele i przedsiębiorcy opierający swą działalność gospodarczą na dronach będą mogli elektronicznie realizować wszystkie obowiązki związane z lotami bezzałogowym statkiem powietrznym, zyskując czas i pieniądze, a także nowe możliwości biznesowe.

Polska jest dziś w światowej czołówce krajów tworzących przyjazne środowisko dla branży dronowej. Świetnie rozwinięta infrastruktura do zarządzania ruchem i innowacje są naszą ofertą współpracy w regionie Trójmorza. CPK – koło zamachowe gospodarki – będzie napędzane innowacjami, takimi jak technologie dronowe. Dzięki doskonałej współpracy różnych instytucji skupionych wokół ich rozwoju wypracujemy przewagę konkurencyjną na arenie światowej, na czym skorzysta cały polski rynek lotniczy mówił minister Marcin Horała, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Efektem projektu będzie także sprawna koordynacja większej liczby lotów dronów w przestrzeni publicznej oraz lepsza integracja lotnictwa załogowego z bezzałogowym, co przełoży się na większe bezpieczeństwo dla obywateli.

 

– Ruch dronów w przestrzeni powietrznej będzie uzupełniał usługi realizowane dzisiaj zarówno przez tradycyjne lotnictwo, jak i inne formy transportu. Wszystkie formalne działania związane z lotem drona dla operatora w jak najmniejszym stopniu muszą być jak najmniej angażujące i czasochłonne – mówi Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która jest twórcą koncepcji systemu PansaUTM – pierwszego w Europie wdrożonego operacyjnie systemu do koordynacji operacji bezzałogowych statków powietrznych.

Koordynacja lotów dronów pomiędzy operatorami BSP a kontrolerami ruchu lotniczego odbywa się dziś w części przestrzeni wokół lotnisk kontrolowanych w sposób całkowicie cyfrowy, w trybie on-line przy pomocy modułów systemu UTM Tak samo usługi cyfrowe, które będą realizowane w ramach Projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, będą miały charakter globalny, będą opierały się na możliwie jak największej dynamice i automatyzacji działań i będą dotyczyły wszystkich głównych obszarów związanych z rynkiem BSP.

– Zaproponowane przez PAŻP usługi składają się na kompleksowe rozwiązanie dla rynku bezzałogowych statków powietrznych, obywateli i przedsiębiorców. Potrzeba wdrożenia usług została potwierdzona analizą ekspercką podczas oceny wniosku o dofinansowanie – mówiła Ewa Siczek, dyrektor departamentu projektów e-administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

– Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, dzięki któremu zostanie stworzony Krajowy System Informacji Dronowej, umożliwi Urzędowi Lotnictwa Cywilnego w prosty, zrozumiały i szybki sposób dostarczać osobom często niezwiązanym z lotnictwem, a użytkującym drony, informacji dotyczących możliwości realizacji lotów BSP. Umożliwi uprawnionym organom dynamiczne reagowanie i wprowadzanie tymczasowych ograniczeń dla BSP w dostępie do przestrzeni powietrznej. Pozwoli tym samym zminimalizować ryzyko naruszeń przepisów prawa, wzrostu zagrożenia, zarówno w ruchu lotniczym, jak i w zakresie bezpieczeństwa publicznego – mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

– Jesteśmy świadkami otwarcia nowej ery lotnictwa bezzałogowego, coraz bardziej cyfrowego i autonomicznego, coraz bardziej skalowalnych modeli biznesowych opartych o drony. Idą z nią w parze nowe miejsca pracy dla wysoko wyspecjalizowanych kadr i ewidentne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. Drony to branża przyszłości, w której Polska jest i będzie liderem. Korzyści dla krajowej gospodarki z wdrożenia dronów to niemal 600 mld złotych do roku 2026 – mówi Małgorzata Darowska, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i programu Centralno-Europejskiego Demonstratora Dronów.

Projekt „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (oś II E-administracja i otwarty urząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, nr naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-013/19) zakończy się w 2023 roku.

Od lewej Magdalena Darowska, Piotr Samson, Ewa Siczek, Wanda Buk, Marcin Horała oraz Janusz Janiszewski.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...