Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Wraca akceptacja misji na loty BSP w dni wolne od pracy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska pilotów BSP przywróciliśmy koordynację planów lotu w systemie PansaUTM w dni wolne od pracy. Od najbliższego weekendu w każdą sobotę, niedzielę oraz święta państwowe Dział Koordynacji BSP PAŻP będzie dwa razy dziennie akceptował najbardziej pilne plany lotów.

Plany lotów będą rozpatrywane w godzinach 9-10 i 19-20. W podanych godzinach akceptowane będą jedynie misje VLOS. Koordynacja lotów BVLOS pozostaje bez zmian. Misje należy składać z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych, jednak nie wcześniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem pierwszych lotów. Kolejne misje wykonywane dla tego samego operatora w ramach tego samego rejonu  [UAS (DRA-I)] mogą być składane z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Dla przypomnienia, obowiązek złożenia planu lotu (misji) i uzyskania przedtaktycznej zgody na lot wraz z przesłaniem warunków wykonywania lotów stosuje się w przypadku:

  • każdego lotu wykonywanego w odległości mniejszej niż 1 km od granicy lotniska kontrolowanego (CTR); DODATKOWO: w przypadku lotu na terenie lotniska należy załączyć do planu lotu zgodę portu.
  • każdego lotu BVLOS (bez względu na lokalizację);
  • każdego lotu w granicach lotniska CTR EPRZ (Rzeszów Jasionka) w czasie obowiązywania strefy DRA-R 348;
  • lotów w odległości od 1 km do 6 km od granicy lotniska kontrolowanego (CTR) wykonywanych BSP o MTOM większej niż 0,9 kg powyżej wysokości 30 m AGL;
  • lotów w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska kontrolowanego (CTR) powyżej 100 m wykonywanych w odległości
    WYJATEK: CTR EPRZ w czasie obowiązywania strefy DRA-R 348 – loty możliwe tylko do 50 m AGL;
  • lotów w strefie DRA-R EPP21 (poza CTR EPWA, za zgodą SOP) powyżej wysokości 30 m AGL wykonywanych BSP o MTOM większej niż 0,9 kg
  • lotów w strefie DRA-R EPP21 (za zgodą SOP) w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska kontrolowanego (CTR) powyżej wysokości 30 m AGL wykonywanych BSP o MTOM większej niż 0,9 kg. Loty do 100 m AGL nie wymagają koordynacji z TWR EPWA (oczekiwania na zgodę na lot).

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...