Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Zasady wykonywania lotów w strefie DRA-R R148

Zgodnie z treścią U1184/23 loty bezzałogowych statków powietrznych w strefie geograficznej DRA-R EP R148 obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów za wyjątkiem:

 • Lotów UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz wysokości maksymalnej 50 m AGL w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25000 mieszkańców z wyłączeniem CTR EPRZ.
 • Wykonywanie lotów w CTR EPRZ Rzeszów Jasionka UAV VLOS o masie startowej do 25 kg oraz wysokości maksymalnej 50 m AGL wymaga uzyskania zgody PAŻP.

Oznacza to, że w przestrzeni niekontrolowanej po uprzednim zrobieniu Check-Inu w aplikacji można latać jedynie do 50 m AGL i tylko w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25000 mieszkańców, czyli Rzeszowa i Jarosławia.

Nowy sposób koordynacji lotów w CTR EPRZ

W przestrzeni kontrolowanej CTR EPRZ na czas obowiązywania strefy geograficznej DRA-R EP R148 wprowadzony zostaje zmieniony sposób koordynacji lotów:

 • aktywnej (!) strefie kontrolowanej CTR EPRZ, która znajduje się w strefie DRA-R EP R148 loty BSP mogą odbywać się TYLKO po uprzednim złożeniu planu lotu (misji) w systemie PansaUTM (utm.pansa.pl), uzyskaniu przedtaktycznej zgody na lot, oraz akceptacji Check-In przez TWR EPRZ w obrębie 6 km od lotniska przed rozpoczęciem operacji BSP.
  Ten wymóg dotyczy wszystkich lotów BSP bez względu na masę i odległość od lotniska (loty powyżej 6 km i loty do 30 m BSP lżejszymi niż 900 g również wymagają planu lotu, nie wymagają jednak akceptacji Check-In).
  Loty BSP bez zgody przedtaktycznej (bez złożenia planów lotów) będą traktowane jako loty wykonane bez zgody PAŻP.
 • Maksymalna wysokość lotów wynosi 50 m AGL.
 • Brak możliwości lotów BSP w strefie DRA-RL 212 Rzeszów-Jasionka.
 • UWAGA!
  Poza aktywnością strefy CTR EPRZ loty w DRA-R R148 mogą odbywać się jedynie  na wyżej opisanych zasadach tj.:  do wysokości maksymalnej 50 m AGL w obrębie granic administracyjnych miast powyżej 25000 mieszkańców.

 

Przypominamy o konieczności zgłoszenia lotu poprzez wykonanie Checki-Inu w aplikacji DroneRadar i uwzględnieniu bieżących informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym takich jak np.: inne strefy geograficzne czy ograniczenia wprowadzone w formie NOTAM.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...