Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Informacje


2016.06.22, 09:30

Organizacja i ograniczenia w ruchu lotniczym na czas Szczytu NATO w Warszawie – szkolenie PAŻP dla policjantów garnizonu warszawskiego.
ksp_21.06.16.jpg

21 czerwca br. Kierownik Działu Współpracy Operacyjnej Służb Ruchu Lotniczego Zbigniew Masłowski przeprowadził w Komedzie Stołecznej Policji szkolenie nt. wprowadzanych przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ograniczeń w ruchu lotniczym w czasie Szczytu NATO. W szkoleniu  uczestniczyli policjanci z garnizonu warszawskiego oraz przedstawiciele prokuratury regionalnej i okręgowej w Warszawie.2016.06.21, 08:26

Spotkanie służb ruchu lotniczego PAŻP z lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej
spotkanie_20.06.16.jpg

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011. Wymagania zawierają m.in. regulacje dotyczące lekarzy orzeczników i centrów medycyny lotniczej oraz określają wymagania zdrowotne dla kontrolerów ruchu lotniczego (Załącznik IV – ATCO.MED).

Zmiany, które będą obowiązywały na początku przyszłego roku są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników służb ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dlatego też PAŻP jest współorganizatorem spotkań kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników służby informacji powietrznej (FIS) z Naczelnym Lekarzem Lotnictwa Cywilnego oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny lotniczej i lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej, którzy w ramach swoich obowiązków wydają orzeczenia o zdolności do pełnienia czynności lotniczych przez pracowników służb ruchu lotniczego.2016.06.18, 17:39

Sezon na burze
foto_krl_20.06.16.jpg

Lato to szczególnie wymagający okres w pracy kontrolerów ruchu lotniczego. To, po pierwsze, szczyt sezonu lotniczego, kiedy ruch samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej osiąga największe natężenie. Powód drugi to warunki atmosferyczne, przede wszystkim, często występujące fronty burzowe. Maleje wtedy liczba dróg lotniczych, przez które można bezpiecznie prowadzić samoloty. W celu zachowania jak największego poziomu bezpieczeństwa redukowana jest standardowo przepustowość.2016.06.10, 14:08

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB (II postępowanie przetargowe)
papuga_20.05.16.jpg

PAŻP informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert i ich otwarcia. W dniu 20.06.2016r. o godz. 10:30, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB. Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/ w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych".
Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa