Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową

Kontakt

ADRES POCZTOWY :

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 WarszawaE-MAIL:

e-mail: info@pansa.pl
Mateusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy

Tel.: (+ 48 22) 574-67-73
e-mail: mateusz.sokolowski@pansa.pl
TELEFONY / FAKSY:


Janusz Niedziela
Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Tel.: (+ 48 22) 574 50 00
Tel.: (+ 48 22) 574 50 01
Faks: (+ 48 22) 574 50 09


Tadeusz Grocholski
Zastępca Prezesa ds. Żeglugi Powietrznej

Tel.: (+ 48 22) 574 65 01
Faks: (+ 48 22) 574 65 09


Paweł Młynarczyk
Zastępca Prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych

Tel.: (+ 48 22) 574 64 00
Tel.: (+ 48 22) 574 64 01
Faks: (+ 48 22) 574 64 09
Biuro Zarządu i Organizacji 

Tel.: (+ 48 22) 574 69 00
Faks: (+ 48 22) 574 69 09


Biuro Prawne

Tel.: (+ 48 22) 574 68 27
Faks: (+ 48 22) 574 63 99


Biuro Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Tel.: (+ 48 22) 574 57 01
Faks: (+ 48 22) 574 57 09


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych Osobowych

Tel.: (+ 48 22) 574 50 58
Faks: (+ 48 22) 574 50 09


Dział BHP i PPOŻ

Tel.: (+ 48 22) 574 50 40
Faks: (+ 48 22) 574 50 49


Dział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Tel.: (+ 48 22) 574 50 24
Faks: (+ 48 22) 574 50 79


Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczym

Tel.: (+ 48 22) 574 66 01
Faks: (+ 48 22) 574 66 09


Ośrodek Szkolenia Personelu ATS

Tel.: (+ 48 22) 574 59 01
Faks: (+ 48 22) 574 56 39


Biuro Rozwoju Infrastruktury

Tel.: (+ 48 22) 574 63 01
Faks: (+ 48 22) 574 63 09


Biuro Zarządzania Przestrzenią Powietrzną i Przygotowania Operacyjnego

Tel.: (+ 48 22) 574 56 01
Faks: (+ 48 22) 574 56 09


Biuro Służb Ruchu Lotniczego

Tel.: (+ 48 22) 574 55 01
Faks: (+ 48 22) 574 55 09


Biuro Służb Technicznych

Tel.: (+ 48 22) 574 53 01
Faks: (+ 48 22) 574 53 09


Biuro Administracyjne

Tel.: (+ 48 22) 574 67 01
Faks: (+ 48 22) 574 63 09


Biuro Finansów

Tel.: (+ 48 22) 574 62 01
Faks: (+ 48 22) 574 62 09


Zespół Handlowy

Tel.: (+ 48 22) 574 52 04
Faks: (+ 48 22)) 574 63 79


Główny księgowy

Tel.: (+ 48 22) 574 62 81
Faks: (+ 48 22) 574 62 89
SPRZEDAŻ LOTNICZA I POZALOTNICZA:

W celu uzyskania informacji w sprawie przedpłat, reklamacji i faktur, oraz wszystkie zapytania i sugestie związane z naliczaniem i pobieraniem opłat nawigacyjnych należy kierować bezpośrednio do Zespołu RCO/TNC Obsługa Sprzedaży.

e-mail: aerosales@pansa.pl
Tel.: (+48 22) 574 62 20
Tel.: (+48 22) 574 62 28
SPRZEDAŻ PUBLIKACJI AIS:

Wszelkie informacje odnośnie publikacji AIS dostępne są pod adresem lub proszę kierować się bezpośrednio do Zespołu Publikacji:

e-mail: ais.poland@pansa.pl
Tel.: (+48 22) 574 56 21
Tel.: (+48 22) 574 56 29
OŚRODEK PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ASM1:


Tel.: (+ 48 22) 574 57 21, 23, 24, 25
Faks: (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13
e-mail: asm1@pansa.pl

UWAGA!!!
Formularze mogą być wysyłane za pośrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13,
e-mail: asm1@pansa.pl,
poczty na adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego ASM1
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa