Logo PAŻP
PAŻP
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Logo CEF
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
GNSS
Promocja zawodu KRL
Lataj z głową
lloyd_logo

PJ.02

Platforma niskokosztowego systemu dozorowania wraz z sieciami bezpieczeństwa w ramach Solution PJ.02-06 - Improved access into secondary airports in low visibility conditions:

Istota projektu
Na czym projekt polega?

Istotą projektu jest:

 1. przygotowanie systemu kontroli lotniska, w którym źródła dozorowania

zostaną oparte o kamery oraz inne dostępne systemy (multilateracja, ADS-B),

 1. osiągnięcie niezawodności systemu na poziomie umożliwiającym zapewnienie automatycznej informacji powietrznej w rejonie lotniska,
 2. zbadanie zakresu możliwych do implementacji sieci bezpieczeństwa, które ograniczają możliwość popełnienia błędów, zwiększając tym samym bezpieczeństwo operacji,
 3. przygotowanie ram (technicznych, technologicznych, regulacyjnych, organizacyjnych i prawnych) do dopuszczenia systemu do pracy operacyjnej.

Projekt realizowany wspólnie z WASKO S.A., partnerem PAŻP w Programie SESAR 2020, którego zadaniem jest zbadanie możliwości wykorzystania prototypu systemu „Vehicle Tracking System” do monitorowania ruchu na polu manewrowym lotniska oraz przygotowanie systemu komunikatów głosowych.
Projekt realizowany jest w oparciu o założenia SESAR 2020 Solution PJ.02-06 i SESAR 2020 Solution PJ.03b-01.

Cele projektu
Jaki jest bezpośredni cel projektu?

 1. Zbadanie możliwości wykorzystania systemu kamer jako alternatywnego, niskokosztowego źródła dozorowania (samodzielne lub jako kombinacja z innymi, dostępnymi źródłami SUR).
 2. Zbadanie i ocena możliwości wykorzystania przedmiotowego systemu do zapewnienia automatycznej (rozgłaszanej) informacji o ruchu (celowość, zakres, ramy prawno-organizacyjne).
 3. Zbadanie możliwości zapewniania dodatkowych barier bezpieczeństwa na lotnisku (tak dla ATC, jak i w środowisku innym niż ATC).
 4. Zbadanie aspektów regulacyjnych dla koncepcji automatycznego świadczenia AFIS.
 5. Podnoszenie pozycji Agencji, jako lidera we wdrażaniu nowoczesnych systemów kontrolo ruchu lotniczego.

Jakie są długofalowe korzyści z projektu?

 1. Zdobycie wiedzy technicznej w zakresie produkcji i eksploatacji systemów lotniskowych, w szczególności o systemach zdalnych;
 2. zdobycie pozycji europejskiego lidera w zakresie rozwiązań technologiczno-operacyjnych w obszarze tzw. drugorzędnych (średnich/małych) lotnisk;
 3. możliwość uzyskania praw współwłasności do produktów projektu i wykorzystania wyników projektu w rozwoju własnych koncepcji operacyjnych;
 4. w przypadku industrializacji rozwiązania możliwość (co najmniej) współuczestnictwa PAŻP w fazie wdrożeniowej rozwiązania (we współpracy z partnerem przemysłowym);
 5. rozwój Agencji w domenie R&D, możliwość rozwoju usług consultingowych, poprawa wizerunku Agencji jako instytucji promującej innowacyjne rozwiązania w obszarze ANS.