BALTIC FAB-FABEC i InterFAB Performance Workshops w PAŻP

Celem wydarzenia była kontynuacja rozmów dotyczących tematów poruszonych podczas spotkania w Sofii, gdzie zidentyfikowane zostały tematy istotne dla wszystkich uczestniczących w inicjatywie FABach.

W trakcie spotkania podsumowano warsztaty Volatility in Air Traffic and its impact on ATM Performance (także organizowanymi przez PAŻP) oraz szczegóły dotyczące samego zagadniania zmienności w ruchu lotniczym i jej wpływu na ATM.Omówiono również tematy takie jak: Studium FAB CE dot. fragmentaryzacji, zastrzeżenia wobec porównań pomiędzy ANS w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Unii Europejskiej, czy przygotowania do trzeciego okresu referencyjnego (2020-2024).Dwa dni wcześniej miało zaś miejsce robocze spotkanie ANSP z BALTIC FAB i FABEC, w którym udział wzięli przedstawiciele Kierownictwa PAŻP oraz eksperci ATFCM (Air Traffic Flow and Capacity Management). Na spotkaniu omówione zostały m.in. przygotowania prowadzone przez PAŻP przed FIFA World Cup w Rosji br., nowe rozwiązania z zakresu ATFCM wprowadzane przez FABEC, czy propozycje zmian do regulacji unijnych 390 i 391.

Bloki FAB stanowią strukturalny i organizacyjny komponent SES, którego celem jest stopniowa integracja przestrzeni powietrznej w Europie.Aktualnie w Europie funkcjonuje 9 inicjatyw FAB:UK-Ireland FAB (Wielka Brytania, Irlandia)

Danish-Swedish FAB (Dania, Szwecja)

Baltic FAB (Polska, Litwa)

BLUE MED FAB (Włochy, Malta, Grecja, Cypr)

Danube FAB (Bułgaria, Rumunia)

FABCE (Czechy, Slowacja, Austria, Węgry, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina)

FABEC (Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria)

North European FAB (Estonia, Finlandia, Łotwa, Norwegia)

South West FAB (Portugalia, Hiszpania)