Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Budowa nowoczesnej wieży kontroli ruchu lotniczego na lotnisku Poznań – Ławica zakończona!

W ramach inwestycji wybudowano 34-metrową, siedmiokondygnacyjną wieżę kontroli ruchu lotniczego o oryginalnym kształcie architektonicznym. Podstawę wieży stanowi żelbetowy, trzykondygnacyjny budynek techniczno-administracyjny z częścią podziemną. Wyróżniającym się elementem konstrukcji wieży jest żelbetowy trzon. Znajduje się w nim winda oraz szachty instalacyjne, a także sala operacyjna, czyli centralne miejsce sprawowania kontroli nad ruchem powietrznym.Ta część będzie również spełniać funkcję socjalno-wypoczynkową. Na szczycie wieży powstanie taras. Całość została zaprojektowana w formie nachodzących na siebie stożków. Inwestycja przewiduje również realizację budynku technicznego, ogrodzenia terenu, masztów flagowych, oświetlenia, instalacji telekomunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych i parkingów o powierzchni 2,8 tys. m². Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wyniesie niemal 2,5 tys. m², a kubatura: części naziemnej ponad 12,5 tys. m³, części podziemnej – 1,2 tys. m³. Autorem projektu jest warszawska firma inżynierska PROCHEM.Zakończenie budowy nowej wieży kontroli ruchu lotniczego, nie kończy naszej inwestycji. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny system zapewniający sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie nadzoru lotów. – mówi Zbigniew Sałek – Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.Korzyści płynące z inwestycji

Inwestycje w infrastrukturę nawigacyjną w Polsce są odpowiedzią na wyzwania ciągle rosnącego ruchu lotniczego na polskim niebie. Korzyści płynące z budowy nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym będą miały charakter długofalowy, obejmując wszystkich interesariuszy polskiego sektora lotniczego (w szczególności linie lotnicze oraz pasażerów).Poznańska inwestycja podniesienie bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ruchu okołolotniskowego oraz ruchu naziemnego na Ławicy. Istotnym elementem tej inwestycji jest nowy ośrodek radiokomunikacyjny, który będzie zapewniać utrzymanie kontaktu między samolotami a kontrolą naziemną.

Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji budowa podlegała szeregowi wymagań obowiązujących na terenie Portu Lotniczego. Roboty budowlane były prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska.Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T, w ramach programu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”.Realizowany program „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, będzie miał znaczący wpływ na modernizację infrastruktury nawigacyjnej w Polsce. Inwestycje wchodzące w skład programu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”, zostały przeanalizowane przez EUROCONTROL pod kątem ich zgodności z Single European Sky („SES”). Po przeglądzie inwestycji, EUROCONTROL uznała je za właściwe i zgodne z celami Single European Sky („SES”) oraz „Planem implementacji SES dla Polski”.Komunikat prasowy

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...