Serwisy PANSA:

Ćwiczenia SAR z udziałem ośrodka ARCC

Po raz pierwszy scenariusz ćwiczenia przewidywał dwa, przebiegające równolegle, epizody z zakresu SAREX. Praca koordynatorów w PAŻP była dodatkowo obserwowana przez przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Szefa Obrony Powietrznej z Dowództwa Operacyjnego. Sprawdzeniu podlegały rozwiązania systemowe funkcjonujące w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), w tym ośrodka ARCC oraz współpracujących służb: Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Państwowego Ratownictwa Medycznego, Polskiego Czerwonego Krzyża i Prokuratury. Scenariusz przewidywał dwie symulowane katastrofy lotnicze. Załoga ARCC podczas ćwiczeń koordynowała działania wszystkich służb ratowniczych, prowadzone w trudno dostępnym terenie na północy Polski. Warunki pogodowe nie pozwoliły niestety na udział lotniczych sił ratowniczych w epizodzie odbywającym się w rejonie miejscowości Mrzeżyno. Akcja ratownicza w tym miejscu odbywała się z wykorzystaniem naziemnych służb ratowniczych województwa Zachodniopomorskiego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. Jednym z ćwiczonych elementów był bowiem tak zwany epizod chemiczny, zakładający rozszczelnienie zbiorników z niebezpieczną substancją w momencie katastrofy. Drugi epizod, prowadzony w rejonie miejscowości Giżycko, obejmował działania dwóch zespołów lotniczych służby SAR, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Lotnictwa Straży Granicznej oraz naziemnych służb ratowniczych. W tym elemencie po raz pierwszy wykorzystano oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej, które utworzyły w swoich strukturach Naziemne Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (NZP-R), dedykowane służbie SAR. Również po raz pierwszy personel ośrodka ARCC koordynował działania naziemnych i lotniczych służb ratowniczych z wykorzystaniem obrazu przesyłanego na żywo z samolotu Staży Granicznej – Stemme ES 15. Obraz z powietrza wykorzystywany był również przez działającego na miejscu akcji koordynatora (KDR), co w znaczny sposób zwiększyło potencjalne możliwości służb ratowniczych udzielających pomocy poszkodowanym w wypadku lotniczym. Wkład kierownictwa i personelu operacyjnego SG okazał się tym samym niezwykle istotny dla powodzenia prowadzonej akcji ratowniczej. Wszystkim służbom biorącym udział w ćwiczeniu należą się gorące podziękowania ze strony ośrodka ARCC za zaangażowanie w organizację oraz przebieg ćwiczenia w obu epizodach dotyczących służby SAR. Zaobserwowane działania, wnioski oraz uwagi zostaną wykorzystane w celu dalszego doskonalenia działania samego ośrodka ARCC w PAŻP, jak i procedur współdziałania wszystkich służb ratownictwa, biorących udział w lotniczych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.GALERIA Z ĆWICZEŃ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...