Kolejne posiedzenie rady Baltic FAB

Podczas spotkania, w którym uczestniczą przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i litewskiej Oro Navigacija, omawiany jest stan prac nad Programem Baltic FAB, realizacja zadań związanych z programem SESAR oraz ujednoliceniem i harmonizacją systemów kierowania ruchem lotniczym w Bałtyckim FAB-ieBałtycki Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej powstał w 2012 roku. Jego głównym celem jest wdrożenie w życie wypracowanej przez Komisję Europejską koncepcji Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky).PANSA i ON realizują m.in. projekty związane z ujednoliceniem i harmonizacją systemu ATM i wdrożeniem Free Route Airspace.Aktualnie rozwijanych jest 9 inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, Baltic FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South West FAB.