Serwisy PANSA:

Kontynuacja dobrej polsko-litewskiej współpracy w zakresie Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni powietrznej (Baltic FAB)

Było to kolejne spotkanie Rady odpowiedzialnej za określanie strategicznych kierunków współpracy polsko-litewskiej w zakresie żeglugi powietrznej, któremu przewodniczył Pan Mikołaj Wild – Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.Strona litewska była reprezentowana przez Pana Ricardasa Degutisa, Wiceministra Transportu i Komunikacji Litwy wraz z delegacją oraz Pana Darűnasa Adomavičiusa.

Podczas obrad przedstawiono wyniki dotychczasowej współpracy w ramach FAB na poziomie instytucyjnym oraz operacyjnym w 2017 roku. Zdecydowano również o kierunkach działalności FAB w kolejnych latach, uwzględniając między innymi zaangażowanie sić w działalność na poziomie między-FABowym oraz rozmowy z instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.Podstawą działalności FAB-u na najbliższe lata pozostaje Strategia Rozwoju Bałtyckiego FAB z horyzontem czasowym do 2025 roku. Na jej podstawie został opracowany i zatwierdzony przez Radę FAB, Plan Działania, który okreúla szczegółowe projekty do zrealizowania w ramach inicjatywy.***Baltic FAB jest jednym z dziewięciu europejskich Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej, ustanowionych w odpowiedzi na przyjęty przez Komisję Europejską pakiet przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES).Baltic FAB utworzony został na podstawie dwustronnej umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej dnia 17 lipca 2012 roku w Wilnie (Dz. U. z 2014 r., poz. 479). Bałtycki FAB obejmuje obszar FIR Warszawa oraz FIR Wilno, a jego głównym celem jest osiągnięcie maksymalnej pojemności, efektywności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym oraz skrócenie długości tras lotniczych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...