Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
PansaUTM Poznań

Mieszana koordynacja lotów BSP w CTR EPSC, CTR EPGD i FIS Gdańsk

W poniedziałek 23.03.2020 roku w strefach kontrolowanych lotnisk Szczecin i Gdańsk (CTR EPSC i EPGD) oraz w sektorze FIS Gdańsk wprowadzona została tymczasowa, mieszana koordynacja lotów BSP przed zaplanowanym na 06.04.2020 r. wdrożeniem operacyjnym systemu PansaUTM 1.1. Częściami składowymi narzędzia są aplikacje dATS ANSP (TWR i FIS), dCAA (ULC/ Dział OSU PAŻP), SupDTM ANSP (Dział OSU PAŻP), dFPL (operator BSP – składanie planów lotów) i dPilot (operator BSP – check-iny). System został już wdrożony operacyjnie i działa z powodzeniem w strefach kontrolowanych lotnisk Poznań, Bydgoszcz oraz Modlin. Zastąpił dotychczasową koordynację lotów, prowadzoną drogą mailową i telefoniczną.

PansaUTM to koncepcja cyfrowej koordynacji lotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i zarządzania wnioskami oraz zgodami na loty w polskiej przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa dostarczana przez partnera technologicznego HAWK-E, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją Droneradar.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zachęca operatorów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących loty w CTR Gdańsk, CTR Szczecin oraz w sektorze FIS Gdańsk do rozpoczęcia testowania tej nowej metody koordynacji lotów, która już niedługo będzie obowiązkowa.

Co dokładnie wprowadzamy?

Dynamiczną koordynację lotów ze służbami żeglugi powietrznej (ATS) czyli funkcje modułu dATS ANSP na stanowisku TWR Gdańsk, Szczecin oraz w sektorze FIS Gdańsk.

dATS ANSP to moduł dedykowany dla personelu służb ruchu lotniczego (ATS): kontrolerów ruchu lotniczego i informatorów Służby Informacji Powietrznej, pozwalający na koordynowanie ruchu BSP w ich obszarze odpowiedzialności. W tym przypadku będzie to CTR EPGD, EPSC oraz FIS Gdańsk.

Interfejs użytkownika na stanowisku ATS (dATS) zapewnia, w formie elektronicznych pasków lotów, wgląd w wykonywane operacje w obszarze odpowiedzialności danego organu, wraz z możliwością zarządzania wnioskami (akceptację, potwierdzenie zgłoszenia, modyfikację i odrzucenie dla TWR oraz potwierdzanie zobaczenia zgłoszonego lotu dla FIS), a także tworzenia ostrzegawczych struktur powietrznych – stref/ alarmów, nakazujących operatorom BSP lądowanie lub uniemożliwiających wykonanie zgłoszenia lotu (check-in).

W strefie CTR „akceptacja”/ zgoda wydana przez moduł dATS jest odpowiednikiem komendy „możesz” lub „możesz z modyfikacjami”. W tym przypadku jednak operator nadal jest w pełni odpowiedzialny za wykonanie lotu zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustępowanie pierwszeństwa, unikanie kolizji) oraz wciąż musi uzyskać telefoniczną zgodę na wykonanie lotu. Zasady te mają obowiązywać do 06.04.2020 r., czyli do operacyjnego uruchomienia systemu.

Pamiętać należy, że przestrzeń CTR to przestrzeń kontrolowana, gdzie poza wyjątkami określonymi w przepisach regulujących zasady wykonywania lotów dronami bezwzględnie wymaga jest zgoda kontrolera TWR na przeprowadzenie operacji BSP.

Przestrzeń FIS Gdańsk z kolei, poza wydzielonymi strefami, jest przestrzenią niekontrolowaną, w której loty nie wymagają uzyskania zgody od PAŻP. Agencja podkreśla, że istotnym jest, by nawet po otrzymaniu „akceptacji” przez system, loty należy wykonywać bezpiecznie i zgodnie z obowiązującym przepisami.

Co należy zrobić aby w pełni skorzystać z testowanej funkcjonalności PansaUTM?

CTR Szczecin, Gdańsk

 1. Uzyskaj warunki wykonywania lotów na loty w CTR – Zakładka LOTY VLOS. W tym celu należy złożyć formularz na drony@pansa.pl i oczekiwać warunków lotów wysłanych drogą mailową *
 2. Stwórz swój profil w module dFPL systemu PansaUTM na utm.pansa.pl *
 3. Zaplanuj misję / lot, na który uzyskałeś warunki i wyślij go do akceptacji PAŻP. W tytule misji dodaj `nazwa + zgodnie z otrzymanymi warunkami`**
 4. Po jej akceptacji otrzymasz swój unikalny identyfikator oraz elektroniczną odpowiedź w systemie na złożony plan. Uwaga: misje w PansaUTM akceptowane są podobnie jak wnioski emaliowe od pon-pt w godz. 7:00-15:00.
 5. Przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio w systemie PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar, zrób check-in, wykonaj telefon na TWR Szczecin lub Gdańsk.
 6. Powiadom kontrolera o dokonanym `CHECK-IN` i uzyskaj zgodę na start. Kontroler TWR ma prawo, w zależności od Twojej lokalizacji lub sytuacji ruchowej, wstrzymać start lub zażądać przerwania lotu. Wiążąca pozostaje zgoda lub polecenia przekazywane telefonicznie przez kontrolera TWR
 7. W trakcie lotu obserwuj swoją aplikację DroneRadar. Możesz otrzymywać komunikaty nakazujące zmianę wysokości lotu, natychmiastowe jego zakończenie, lub wprowadzające obszar zakazu lotów. Koniecznie potwierdzaj ich wykonanie za pomocą aplikacji.
 8. Po zakończeniu lotu koniecznie anuluj `CHECK-IN i powiadom telefonicznie TWR.
 9. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

*nie dotyczy osób dopuszczonych do uproszczonej procedury wykonywania lotów w CTR EPGD.

W tym przypadku należy wysłać stosowne zgłoszenie zgodnie z procedurą

** nie dotyczy osób dopuszczonych do uproszczonej procedury wykonywania lotów w CTR EPGD.

W tytule misji dodaj `nazwa + jestem na uproszczonej procedurze

Sektor FIS Gdańsk

Jako, że Służba Informacji Powietrznej zapewniana jest w przestrzeni niekontrolowanej, Twoje loty nie wymagają uzyskania zgody (wyjątek stanowią jednak aktywne strefy, w których loty są zakazane lub wymagana jest zgoda zarządzającego strefą). Personel FIS, zgodnie z założeniami działania PansaUTM, nie wydaje zgód na loty, a jedynie korzysta z funkcji `CHECK-IN SEEN`. Ma również możliwość wprowadzenia ostrzeżenia i informacji o konieczności lądowania BSP, związanego np. z przelotem śmigłowca LPR.

 1. Przed lotem zrób `CHECK-IN` w aplikacji DroneRadar
 2. Spodziewaj się komunikatów ze strony FIS – przede wszystkim `CHECK-IN SEEN` ale także ostrzeżeń związanych z ruchem uprzywilejowanym w okolicach Twojego check-inu. Potwierdzaj ich odebranie. Przed startem nie musisz czekać na otrzymanie komunikatu `CHECK-IN SEEN`.
 3. PAMIĘTAJ – wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Możesz również, podobnie jak w przypadku lotu w CTR Gdańsk, stworzyć swój profil * w module dFPL systemu PansaUTM na utm.pansa.pl , stworzyć misje , wysłać ja do akceptacji PAŻP i uzyskać akceptację.
 5. W takim wypadku przed lotem, wybierz swoją zaakceptowaną uprzednio przez PansaUTM misję w aplikacji DroneRadar 2 i zrób check-in.

 

Podręcznik użytkownika dPilot (aplikacja mobilna)

Podręcznik użytkownika aplikacji dFPL systemu PANSA UTM

Szerzej o systemie PansaUTM

Wszelkie uwagi lub zapytania należy zgłaszać na utm@pansa.pl

 

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...