Zobrazowanie radarowe polskiej przestrzeni powietrznej

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

ogłasza przetarg otwarty

W dniu 19.10.2020r o godz. 9:00, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Wieżowej 8 w Warszawie, w Sali B3.66, odbędzie się przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przedmiotem przetargu są nieruchomości położone w następujących lokalizacjach:

  1. Gdańsk, działka o nr ewidencyjnym 240/2, obręb Firoga,
  2. Drezdenko, działka o nr ewidencyjnym 856/6,
  3. Poznań, działka o nr ewidencyjnym 33/1, obręb Rataje,
  4. Suwałki, działki o nr ewidencyjnych 32663/1, 32663/2, 32663/3, obręb 7, Zahańcze,
  5. Jabłonka, Działka o nr 3639 obręb Jabłonka, gmina Jabłonka,
  6. Pułtusk, Działka o nr  85/24 obręb 0023 oraz garaż znajdujące się w Pułtusku przy ul. Jana Pawła II.

Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP:  www.pansa.pl  oraz  http://bip.pansa.pl/  (link bezpośredni: Ogłoszenie o sprzedaży gruntów), w dziale – „Działalność Agencji” pod zakładką „Zbycie środków trwałych”, a także na tablicach ogłoszeń w budynkach PAŻP ul. Wieżowa 8 w Warszawie.

Niniejszy przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

Regulamin przetargu

Ogłoszenie – I postępowanie przetargowe

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast