Serwisy PANSA:

Ograniczenia lotów na potrzeby wzmocnienia Narodowego Systemu Obrony Powietrznej RP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jednocześnie informuje, że podjęte zostały próby zredukowania uciążliwości planowanych do wprowadzenia ograniczeń i umożliwienia dynamicznego wykorzystywania przestrzeni podczas funkcjonowania przedmiotowych stref.Wnioskodawca przystał na nieobjęcie ograniczeniami przestrzeni TRA 30 wyznaczonej dla lotniska EPBP, zaakceptował możliwość publikacji w AUP i aktywacji stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne po uzgodnieniu warunków przez AMC Polska z Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcą Komponentu Powietrznego (COP-DKOP) oraz pozostawił możliwość uzyskania zgody na loty niezwolnione z ograniczeń innych statków powietrznych niż samoloty i śmigłowce po złożeniu odpowiedniego wniosku do COP-DKOP.Tym samym podmioty / osoby planujące wykonywanie lotów, które zostały objęte ograniczeniami, powinny pilnie złożyć stosowne wnioski do COP.1. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW (EA) – WZMOCNIENIE NARODOWEGO SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (OP RP)Termin: Od 2017.09.01 godz. 00:01 UTC do 2017.09.30 godz. 23:59 UTC.Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego (DCOP – DKP) jest upoważniony do zmiany terminu aktywności ROL (tel. +48 261 828 144, +48 261 828 727).1.1. Rejon ograniczeń lotów (EA 117)

Granice poziome (WGS 84):

1. 54°27′46″N 019°02′45″E

2. 54°26′12″N 019°47′10″E

dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej do punktu

3. 54°25′50″N 019°51′48″E

4. 54°25′42″N 019°53′30″E

5. 54°09′52″N 019°47′19″E

6. 54°16′22″N 019°17′29″E

1. 54°27′46″N 019°02′45″EGranice pionowe:

Górna granica: 6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.1.2. Rejon ograniczeń lotów (EA 118)Granice poziome (WGS 84):

1. 54°25′42″N 019°53′30″E

dalej na wschód wzdłuż granicy państwowej z Obwodem Kaliningradzkim

Federacji Rosyjskiej do punktu

2. 54°21′57″N 022°47′23″E

3. 54°05′34″N 022°42′57″E

4. 54°04′10″N 022°11′02″E

5. 54°04′35″N 021°19′34″E

6. 54°07′09″N 020°13′35″E

7. 54°09′52″N 019°47′19″E

1. 54°25′42″N 019°53′30″EGranice pionowe:

Górna granica: 6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.1.3. Rejon ograniczeń lotów (EA 119)Granice poziome (WGS 84):

1. 53°57′33″N 023°30′40″E

dalej na południe wzdłuż granicy państwowej z Republiką Białorusi do punktu

2. 51°29′56″N 023°37′39″E

3. 51°30′41″N 023°08′36″E

4. 51°57′26″N 023°12′27″E

5. 52°00′57″N 023°15′10″E

6. 52°03′22″N 023°07′05″E

7. 52°06′09″N 022°45′40″E

8. 52°17′10″N 022°44′01″E

9. 52°42′56″N 023°00′17″E

10. 52°53′16″N 023°29′12″E

11. 53°56′50″N 023°02′22″E

1. 53°57′33″N 023°30′40″EGranice pionowe:

Górna granica:6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.1.4. Rejon ograniczeń lotów (EA 120)

Granice poziome (WGS 84):

1. 51°29′56″N 023°37′39″E

dalej na południe wzdłuż granicy państwowej z Ukrainą do punktu

2. 49°05′31″N 022°30′36″E

3. 49°18′29″N 022°19′39″E

4. 49°35′25″N 022°14′29″E

5. 49°57′37″N 022°32′13″E

6. 50°39′48″N 023°34′00″E

7. 50°59′36″N 023°27′05″E

8. 51°13′50″N 023°12′39″E

9. 51°30′41″N 023°08′36″E

1. 51°29′56″N 023°37′39″EGranice pionowe:

Górna granica: 6500 ft AMSL

Dolna granica: GND

Rejon będzie publikowany w AUP i aktywny H24.Loty zwolnione z ograniczeń wykonywania lotów w aktywnych rejonach EA 117 – 120:

1) loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP, FFR i na hasło GARDA;

2) loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ;

3) loty lotnictwa państwowego Rzeczypospolitej Polskiej;

4) loty lotnictwa ogólnego (GA) wykonywane przez załogowe statki powietrzne klasy samolot i śmigłowiec;

5) loty lotnictwa państw sojuszniczych po uzgodnieniu z COP-DKP.Wszyscy dowódcy statków powietrznych zwolnionych z ograniczeń wykonujących loty w rejonach EA mają obowiązek utrzymywania dwustronnej łączności radiowej z odpowiednim organem FIS. Loty lotnictwa ogólnego (GA) wykonywane przez załogowe statki powietrzne klasy samolot lub śmigłowiec mogą się odbywać tylko po złożeniu FPL – zabronione jest składanie planu lotu z powietrza (AFIL).Dowódca statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot zwolniony z ograniczeń przez rejon EA, ma też obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (tel. +48 261 828 202/220).Loty niezwolnione z ograniczeń możliwe jedynie za zgodą DCOP – DKP po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem:tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727

faks: +48 261 828 467

email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

a) typ statku powietrznego i jeśli posiada – numer rejestracyjny i znak wywoławczy;

b) cel przelotu;

c) miejsce startu i lądowania;

d) data, czas startu i lądowania (UTC);

e) skład załogi oraz lista pasażerów;

f) telefon kontaktowy do dowódcy statku powietrznego lub operatora bezzałogowego statku powietrznego.Dowódca statku powietrznego lub operator bezzałogowego statku powietrznego po uzyskaniu zgody na loty w rejonach EA 117 – 120 zobowiązany jest do wykonywania lotów zgodnie z uzyskanymi warunkami określonymi w zezwoleniu przez DCOP – DKP.Możliwa jest publikacja i aktywacja stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne po uzgodnieniu przez AMC Polska z DCOP-DKP.2. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ I RUCHU LOTNICZEGO (informacje nie publikowane w NOTAM – przeznaczone dla AMC Polska, służb ATS i organów wojskowych)2.1 Organ odpowiedzialny za wprowadzenie ograniczeń w polskiej przestrzeni powietrznej:Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych

00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2

tel. +48 261 855 895, +48 261 855 893, +48 261 855 892

faks: +48 261 855 896, +48 261 855 897.2.2 Organ koordynujący zarządzanie rejonami ograniczeń EA 117-120:

COP – DKP (tel. 261 828 144, 261 828 727).

faks: +48 261 828 467

email: cop.dkp@ron.mil.pl2.3 COP – DKP upoważniony jest do zmiany terminu aktywności EA (w zakresie jego skrócenia).2.4 Rejony ograniczeń lotów wydzielone są w przestrzeni odpowiedzialności służb ATS: FIS Gdańsk, FIS Olsztyn, FIS Warszawa i FIS Kraków. Zabronione jest przyjmowanie planów lotów z powietrza (AFIL) na loty w rejonach EA przez służby ATS.2.5 Rejony ograniczeń lotów (EA) nie podlegają procedurze zamawiania w AMC Polska. AMC Polska będzie je publikować codziennie w AUP zgodnie z podanym terminem i utrzymywać aktywność – H24.2.6 Strefy TSA, TRA, D, trasy MRT, wykorzystywane na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz rejony ograniczeń (EA 117 – 120) mogą być aktywne jednocześnie. W przypadku ich aktywacji za koordynację lotów odpowiada DCOP – DKP.2.7 Strefy TRA 100 – 130 wydzielone dla Straży Granicznej mogą być aktywowane jednocześnie z rejonami (EA 117 – 120). Wojskowe operacje lotnicze w tych rejonach będą wykonywane na uzgodnionych warunkach po koordynacji przez COP – DKP z właściwym Oddziałem Straży Granicznej i po informowaniu AMC Polska.2.8 Rejon EA 54 (ćwiczenie OPL GAMBIT – 17) posiada priorytet w stosunku do EA 117.2.9 Wojskowe operacje lotnicze w lokalizacjach stref R powinny odbywać się zgodnie z przepisami określonymi dla tych stref.2.10 Możliwa jest publikacja i aktywacja stref ATZ i TRA wykorzystywanych przez lotnictwo cywilne tylko po uzgodnieniu warunków przez AMC Polska z COP – DKP.2.11 COP – DKP informacje o wydanych zgodach na loty nie objęte zwolnieniem z ograniczeń w rejonach EA przekazuje do AMC Polska lub właściwego organu FIS.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...