Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Liczba operacji lotniczych obsłużonych przez PAŻP wczoraj:

1

Nasza praca dziś:

2020-01-01
1
Loty krajowe
1
Przyloty
odloty@2x
1
Odloty
1
Loty Tranzytowe
1
Razem

Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego

Adres:
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), 02-147 Warszawa,
ul. Wieżowa 8

Telefony alarmowe ARCC (tylko w pilnych sprawach):
+48 22 574 51 90
+48 22 574 51 91
+48 885 745 190
Faks: +48 22 574 51 99
E-mail: arcc@pansa.pl
AFTN: EPWWYCYX
Dokumenty i instrukcje ARCC dostępne są TUTAJ

Szukaj...