Serwisy PANSA:
Prezes PAŻP Janusz Janiszewski jako prelegent na III Kongresie Rynku Lotniczego

Pandemia to też szansa na rozwój – prezes PAŻP podczas III Kongresu Rynku Lotniczego

Tegoroczny Kongres Rynku Lotniczego odbył się w piątek, 18 września, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wydarzenie, utrzymane w reżimie sanitarnym, poświęcone było dyskusjom o branży lotniczej w okresie pandemii, przyszłości turystyki lotniczej i lotnictwa dyspozycyjnego oraz wpływowi pandemii na rozwój lotnictwa General Aviation.

Prezes PAŻP Janusz Janiszewski wziął udział w panelu pt. „Sektor lotnictwa cywilnego w trakcie i po pandemii”. W rozmowie uczestniczyli też przedstawiciele zarządów innych branżowych instytucji, m.in. PLL LOT, Urząd Lotnictwa Cywilnego, ZDG TOR, LOT AMS czy LS Airport Services.

To kryzys, jakiego w lotnictwie nie było od czasów drugiej wojny światowej. Pandemia, niczym wehikuł czasu, cofnęła nas do 2005 roku. Ale stała się jednocześnie szansą na skok technologiczny, dzięki któremu wkroczyliśmy w nowoczesną i cyfrową przyszłość – mówił szef PAŻP. – Rynek transportu załogowego już uległ przemianie. Ruch lotniczy tego lata był tak niski, że na zobrazowaniu radarowym dosłownie nie było samolotów.

Prezes podkreślił, że pomimo kryzysu, na naszych oczach kreuje się przyszłość. To rynek bezzałogowych statków powietrznych. Rozwój nowoczesnych technologii i rozwiązań dla dronów to dla PAŻP szczepionka na pandemię.

Zaapelował także do współrozmówców, że od współpracy zależy, jak bardzo przemysł lotniczy ucierpi w wyniku aktualnego kryzysu.

Wspólnie musimy znaleźć lekarstwo na tę pandemię – mówił Janiszewski.

Na koniec prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wyliczył priorytety strategii PAŻP, mówiąc o optymalizacji kosztów, utrzymaniu wysoko wykwalifikowanych kadr, w tym także technicznych, oraz inwestowaniu w nowe technologie.

Dbamy o bezpieczeństwo polskiego nieba całą dobę, siedem dni w tygodniu. Musimy mieć środki umożliwiające zapewnienie tej służby i dalsze rozwijanie się tak, byśmy po wyjściu lotnictwa z kryzysu byli gotowi stawić czoła nowym wyzwaniom.

Prezes PAŻP Janusz Janiszewski jako panelista podczas debaty
Prezes PAŻP Janusz Janiszewski jako panelista podczas III Kongresu Rynku Lotniczego w Warszawie

Preludium do III Kongresu Rynku Lotniczego była, zorganizowana 15 września, międzynarodowa debata o możliwościach wykorzystania skutków obecnego kryzysu w lotnictwie dla rozwoju branży zarządzania ruchem lotniczym. W panelu udział wziął prezes PAŻP Janusz Janiszewski oraz przedstawiciele EUROCONTROL, Indra Sistemas i rumuńskiej agencji ROMATSA.

Lekarstwem na dzisiejszy kryzys jest skupienie działań na inwestycjach i rozwoju. Nasza strategia na najbliższe lata zakłada leczenie poprzez inwestycje, zwłaszcza w zakresie digitalizacji i cyfryzacji procesów – mówił podczas debaty on-line szef PAŻP.

Prezes dodał, że remedium na obecny kryzys będzie między innymi budowa nowego systemu dla kontrolerów ruchu lotniczego, który Agencja rozwija wspólnie z hiszpańską firmą Indra – producentem także aktualnie używanego przez służby ruchu lotniczego w Polsce systemu PEGASUS_21. Prace nad iTEC3.0 mają potrwać do 2024 i są prowadzone między innymi z myślą o obsłudze Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Musimy być gotowi na wyzwania, jakie niesie ze sobą przyszłość oraz na większe natężenie ruchu lotniczego. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie prac nad iTEC3.0, który całkowicie odmieni sposób zarządzania przestrzenią powietrzną w Polsce i w Europie – wyjaśnił szef PAŻP.

Prezes Janiszewski podkreślił, że digitalizacja stała się kluczowa dla funkcjonowania współczesnego systemu zarządzania ruchem lotniczym.

Nasze działania powinny być skupione na poszukiwaniu nowych możliwości, rozwijaniu technologii i inwestowaniu we wschodzące segmenty rynku, jak koncepcja U-Space. PAŻP od dawna działa aktywnie na tym polu, czego wyrazem może być rosnąca popularność systemu PansaUTM – pierwszego wdrożonego operacyjnie w Europie narzędzia używanego przez służby ruchu lotniczego do koordynacji operacji BSP i zarządzania planami lotów dronów.

Prezes PAŻP przypomniał też o powstającym w Poznaniu hubie innowacji lotniczych, który stanie się między innymi centrum rozwoju technologii dla kontroli ruchu lotniczego oraz centrum kompetencji, umożliwiającym zbieranie, integrację, przetwarzanie, analizowanie i dystrybucję danych lotniczych do wszystkich interesariuszy.

Drugim przedstawicielem Agencji występującym podczas III Kongresu Rynku Lotniczego w roli prelegenta był ekspert PAŻP ds. bezpieczeństwa lotniczego Mariusz Krzyżanowski. W hybrydowej debacie pt. „Kontrola ruchu lotniczego po pandemii. Wyzwania, technologie, finansowanie” z jego udziałem wzięli udział także przedstawiciele EUROCONTROL i Helios.

Eskpert ds. bezpieczeństwa lotniczego PAŻP Mariusz Krzyżanowski
Eskpert ds. bezpieczeństwa lotniczego PAŻP Mariusz Krzyżanowski podczas debaty w ramach III Kongresu Rynku Lotniczego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej dokłada starań, by ruch lotniczy mógł odbywać się w sposób bezpieczny i nieprzerwany. Dbamy o najwyższy standard zapewnianych przez nas służb żeglugi powietrznej nawet teraz, gdy liczba operacji lotniczych utrzymuje się na bardzo niskim poziomie – zapewnił ekspert PAŻP.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...