PAŻP wstępuje do A6

Richard Deakin – przewodniczący A6 Alliance, powiedział: “Z zadowoleniem witamy PAŻP w sojuszu i liczymy na współpracę, która zapewni jednolite i spójne wdrożenie programu SESAR. Jako sojusz zrobiliśmy więcej w dziele zwiększenia efektowności związanej z SESAR, niż gdybyśmy te starania realizowali oddzielnie.”

Prezes Krzysztof Kapis powiedział: “Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest bardzo zadowolona z podjęcia pierwszych kroków w celu przystąpienia do Sojuszu A6. Postrzegamy Sojusz A6 jako strategicznie ważną organizację wiążącą razem europejską branżę ATM, zdolną do wdrożenia SESAR i pomocną w osiągnięciu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.

Rozszerzenie Sojuszu A6 o dostawców usług z Europy Środkowej i Wschodniej oznacza maksymalny podział zasobów i doświadczenia. PAŻP będzie również w stanie reprezentować punkt widzenia i interesy ANSP ze wschodniej części Unii Europejskiej.Obecnie Sojusz A6 pracuje nad wieloma projektami wdrożeniowymi SESAR. PAŻP współpracuje z niektórymi członkami Sojuszu A6, by wspólnie jako SESAR Deployment Manager stać się organizacją odpowiedzialną za wdrożenie projektu SESAR.Polska Agencja Żeglugi Powietrznej została powołana 1 kwietnia 2007 roku na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Jej zadaniem jest zarządzanie przestrzenią powietrzną poprzez zapewnienie bezpiecznego, płynnego i efektywnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. W 2013 roku PAŻP obsłużyła 683 468 operacji lotniczych, z czego ponad 235 tysięcy operacji w ruchu międzynarodowym, a około 50 tysięcy w ruchu krajowym. Średnio PAŻP obsługuje dwa tysiące operacji lotniczych dziennie.

A6 to sojusz największych europejskich instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej ANSP współpracujących w SESAR JU. Są to – Aena (Hiszpania), DFS (Niemcy), DSNA (Francja), ENAV (Włochy), NATS (UK) i grupa NORACON -zrzeszająca Austro Control (Austria), Avinor (Norwegia), EANS (Estonia), Finavia (Finlandia), IAA (Irlandia), LFV (Szwecja) i Naviair (Dania). Członkowie A6 są jednocześnie pełnoprawnymi członkami SESAR JU. Ich zadaniem jest stworzenie synergii między członkami ANSP a SESAR, tak aby zmaksymalizować korzyści dla klientów i całej branży lotniczej oraz zapewnić sprawne zarządzanie na szczeblu europejskim w krytycznych obszarach technicznych i strategicznych. Z tych powodów, aż osiem z dziewięciu europejskich, funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej (FAB) – filaru projektu jednolitego europejskiego nieba SES – jest również reprezentowane w A6. Chociaż FAB skupiają się przede wszystkim na poprawie wydajności operacyjnej, natomiast A6 koncentruje się na rozwoju i wdrażaniu SESAR, to główne obszary strategiczne są przedmiotem zainteresowania obu gremiów.Na zdjęciu: sygnatariusze listu intencyjnego panowie Richard Deakin i Krzysztof Kapis, na drugim planie (od lewej): Ignacio González Sánchez (AENA); Robert Schickling (DFS), Susanne Isaksen (NAVIAIR), Maurice Georges (DSNA), Iacopo Prisinotti (ENAV)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast