Podpisanie aplikacji Konsorcjum B4

Do końca roku 2016 konsorcjum B4 zawrze z SESAR JU umowy o wspólnej realizacji i współfinansowaniu projektów rozwojowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Magdalena Jaworska, Sergei Smirnow, Jan Klas i Miroslav Bartoš podpisali równocześnie porozumienie przekazujące Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej koordynację Konsorcjum B4 i reprezentowanie go wobec SESAR JU.SESAR 2020 jest programem badawczo-rozwojowym, będącym częścią planu generalnego zmian w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie (ATM Master Planu). Dzięki uczestnictwu w tym programie, członkowie B4 włączają się w przygotowanie zmian infrastruktury i procesów zarządzania ruchem lotniczym, mającym skutkować wzrostem punktualności operacji lotniczych wraz ze spadkiem ich kosztów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Na zdjęciu od lewej: Sergei Smirnov Oro Navigacija, Magdalena Jaworska PAŻP, Miroslav Bartoš LPS, Jan Klas ANS CR

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast