POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ OGŁASZA WYNIKI PRZETARGU OTWARTEGO , KTÓRY ODBYŁ SIę W DNIU 28.12.2012R W FORMIE OFERT PISEMNYCH NA SPRZEDAŻ 23 SZT. POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

pliku.

Wyniki zamieszczone są również na stronie http://bip.pansa.pl/