Porozumienie o wymianie informacji o sytuacji w przestrzeni powietrznej

Porozumienie o wymianie informacji o sytuacji w przestrzeni powietrznej

Porozumienie o wymianie danych radarowych podpisali w piątek Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski. Określa ono wzajemne zobowiązania i wymagania niezbędne do ustanowienia nowego, bezpiecznego połączenia pomiędzy SZ RP a PAŻP. Jest to pierwsze w historii PAŻP porozumienie z SZ RP – wcześniejsza „Koncepcja jednolitego systemu zarządzania ruchem lotniczym” z 1997 roku podpisana był jeszcze przez Agencję Ruchu Lotniczego.

To kolejny etap w zbliżaniu lotnictwa cywilnego i wojskowego i nowe otwarcie we współpracy pomiędzy naszymi instytucjami – podkreślił Janusz Janiszewski, prezes PAŻP dziękując za okazane zaufanie.

W ramach ww. dokumentu, strona wojskowa zobowiązała się do udostępnienia PAŻP jawnej informacji radiolokacyjnej, poprzez realizację połączenia z wykorzystaniem, opracowanej przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Bramy Inspekcji Informacji Radiolokacyjnej, umożliwiającej niezbędną sanityzację i filtrację danych. PAŻP, z kolei, zobowiązała się do udostępnienia SZ RP informacji radiolokacyjnej z radarów i systemów pozostających w odpowiedzialności Agencji.

Realizacja postanowień porozumienia przyczyni się do poszerzenia, zarówno po stronie wojskowej, jak i cywilnej, świadomości sytuacyjnej w przestrzeni powietrznej oraz przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa realizacji operacji powietrznych.