Serwisy PANSA:

Posiedzenie sejmowej podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa w PAŻP

W posiedzeniu wzięli również udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson, Dyrektor Departamentu Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli Tomasz Emiljan, Zastępca Dyrektora Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marcin Zimny oraz kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na czele z Januszem Niedzielą – Prezesem PAŻP.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...