Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Problemy z aplikacją mobilną do koordynacji lotów BSP (nieaktualne)

Uprzejmie informujemy, że w związku z możliwym występowaniem nieprawidłowego działania aplikacji mobilnej wprowadzona zostaje zmieniona procedura zgłaszania i koordynacji lotów BSP dla pilotów, którzy nie mogą sprawdzić zobrazowania przestrzeni powietrznej oraz zgłosić lotu za jej pomocą. Opisane procedury obowiązują do odwołania. W celu uzyskania bieżących informacji prosimy śledzić tę stronę oraz profil  PansaUTM – integrating drones while keeping the sky safe.

Informacje o strefach geograficznych

Na stronie dronemap.pansa.pl udostępniliśmy mapę stref geograficznych. Mapa oprócz prezentowania stref wyświetla informacje o warunkach jakie w wybranej lokalizacji należy spełnić, aby można było wykonać lot dronem. W celu uzyskania informacji o występujących strefach należy wyszukać pożądana lokalizację korzystając z wyszukiwarki lub wybierając i stawiając „pinezkę” dowolnym miejscu mapy. Alternatywną możliwością jest skorzystanie z geolokalizacji komputera lub telefonu.

DroneMap została wyposażona również w funkcjonalność ukazującą ograniczenia stref, w których znajduje się pilot BSP chcący wykonać lot. Kliknięcie na nazwę strefy, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach, ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu. DroneMap podczas sprawdzania konfliktów bierze pod uwagę dane planowanej operacji BSP, takie jak wysokość w metrach nad poziomem gruntu (AGL), masę drona, typ i kategorię lotu, które wprowadzamy w menu danych lotu znajdującym się po prawej stronie ekranu.  Więcej informacji: https://www.pansa.pl/dronemap-sprawdz-strefy-zanim-polecisz/

Zasady powiadamiania PAŻP o zamiarze wykonania lotu i koordynacja operacji BSP w przestrzeni kontrolowanej

W przypadku problemów z użytkowaniem aplikacji mobilnej, piloci, którzy mają zatwierdzone plany lotu w CTR, aby uzyskać zgodę na start, proszeni są o bezpośredni kontakt telefoniczny z daną wieżą według schematu opisanego poniżej.

Informacja o akceptacji/modyfikacji/odrzuceniu lotu przekazana drogą telefoniczną jest wiążąca dla pilota BSP i nadrzędna do czasu zakończenia prac konserwacyjnych.

Operacje, które nie wymagają koordynacji z TWR (loty w odległości 1-6 km od lotniska do wysokości 30 m AGL dronami o masie do 900 g oraz loty w odległości powyżej 6 km od lotniska do wysokości 100 m AGL dronami do 25 kg, loty w przestrzeni niekontrolowanej, czyli poza aktywnymi strefami DRA-R CTR i MCTR) należy zgłosić wysyłając maila na adres utm@pansa.pl zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko pilota
 • numer telefonu
 • lokalizację lotów wyrażoną we współrzędnych geograficznych w formacie WGS-84
 • okrąg o promieniu XXX m (odpowiadający realnemu rejonowi lotów VLOS lub zaplanowanemu rejonowi BVLOS)
 • wysokość lotu w m AGL (bardzo istotne w strefach DRA-R CTR)
 • masę startową BSP (bardzo istotne w strefach  DRA-R CTR)
 • deklarowanego czasu rozpoczęcia / zakończenia lotów (maksymalnie 24 godziny).

 

Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w celu zarejestrowania informacji o zamiarze wykonania lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w celu zapewnienia bezpiecznej, ciągłej, płynnej i efektywnej żeglugi powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Treść klauzuli informacyjnej oraz szczegóły dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są na tutaj: https://www.pansa.pl/ochrona-danych-osobowych/

KAŻDĄ OPERACJĘ NA ZADEKLAROWNY REJON I DZIEŃ NALEŻY ZGŁOSIĆ W OSOBNYM MAILU 

Procedury zgłaszania operacji BSP w CTR

Operacje wymagające koordynacji w CTR należy poprzedzić, tak jak to miało miejsce do tej pory, złożeniem planu lotu w PansaUTM na stornie https://utm.pansa.pl/.

Loty VLOS

 1. Pilot BSP w razie wymaganej zgody na operację od TWR jest zobowiązany do wykonania telefonu 10 minut przed startem w celu jej uzyskania, podając:
  • imię i nazwisko;
  • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
  • rejon RPA, w którym się znajdujemy;
  • wysokość lotu nie wyższą niż podana w planie misji;
  • planowany czas lotu mieszczący się w czasie zaplanowanym w misji.
 1. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) Pilot BSP jest zobowiązany zadzwonić na TWR i poinformować o zakończeniu operacji BSP podając:
  • imię i nazwisko;
  • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
  • rejon RPA, w którym wykonywany był lot.
 1. W przypadku utraty kontroli nad dronem Pilot BSP bezzwłocznie wykona telefon na TWR podając:
  • przybliżony czas do rozładowania baterii;
  • ostatnią znaną prędkość;
  • kierunek lotu.

Loty BVLOS

 1. Pilot BSP w razie wymaganej zgody na operację od TWR jest zobowiązany do wykonania telefonu 10 minut przed startem w celu jej uzyskania, podając:
  • imię i nazwisko;
  • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
  • rejon RPA, w którym się znajdujemy oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR];
  • wysokość lotu nie wyższą niż podana w planie misji;
  • planowany czas lotu mieszczący się w czasie zaplanowanym w misji.
 2.  Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) Pilot BSP jest zobowiązany zadzwonić na TWR i poinformować o zakończeniu operacji BSP podając:
  • imię i nazwisko;
  • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
  • rejon RPA, w którym wykonywany był lot oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR];
 3. W przypadku utraty kontroli nad dronem Pilot BSP bezzwłocznie wykona telefon na TWR podając:
  • przybliżony czas do rozładowania baterii;
  • ostatnią znaną prędkość;
  • kierunek lotu.

Procedury zgłaszania operacji BSP w FIS

Dla lotów BSP odbywających się w  przestrzeni odpowiedzialności FIS, w przypadku problemów z aplikacją mobilną, zgłoszenie operacji BSP należy zgłosić wysyłając maila na adres utm@pansa.pl zawierającego następujące informacje:

  • imię i nazwisko pilota
  • numer telefonu
  • współrzędne geograficzne punktu startu/lądowania w formacie WGS-84
  • wysokość lotu
  • okrąg o promieniu XXX m
  • deklarowanego czasu rozpoczęcia / zakończenia lotów.

ORAZ zgłoszenia lotu telefonicznie do właściwego sektora FIS jeśli operacja będzie dobywać się w strefach RMZ powyżej wysokości określonej w AIP Polska lub ADIZ podając poniższe informacje.

Loty BSP VLOS w strefach RMZ lub ADIZ

 1. Pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS i przekazuje informacje o planowanym rozpoczęciu lotu VLOS, podając:
  • imię i nazwisko;
  • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość;
  • wysokość lotu;
  • planowany czas lotu.
 2. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS, podając:
  • imię i nazwisko;
  • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość.
 3. W przypadku utraty kontroli nad dronem pilot BSP bezzwłocznie wykonuje telefon na FIS podając:
  • przybliżony czas do rozładowania baterii;
  • ostatnią znaną prędkość;
  • kierunek lotu.

Loty BSP BVLOS w przestrzeni klasy G, w strefach RMZ lub ADIZ

 1. Pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS i przekazuje informacje o planowanym rozpoczęciu lotu BVLOS, podając:
  • imię i nazwisko;
  • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR];
  • wysokość lotu;
  • planowany czas lotu.
 2. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS, podając:
  • imię i nazwisko;
  • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR].
 3. W przypadku utraty kontroli nad dronem pilot BSP bezzwłocznie wykonuje telefon na FIS podając:
  • przybliżony czas do rozładowania baterii;
  • ostatnią znaną prędkość;
  • kierunek lotu

Numery TWR:

EPWA – (22) 574 55 62
EPMO – (22) 574 55 19
EPKK – (22) 574 75 68
EPPO – (22) 574 73 61
EPGD – (22) 574 74 62
EPKT – (22) 574 78 61
EPWR – (22) 574 48 61
EPRZ – (22) 574 76 71
EPLB – (22) 574 77 40
EPSC – (22) 574 79 33
EPZG – (22) 574 77 05
EPBY – (22) 574 71 45
EPLL – (22) 574 72 62
EPSY – (22) 574 79 85
EPRA – (22) 574 79 76

Numery FIS

FIS Warszawa – (22) 574-55-85
FIS Gdańsk – (22) 574-74-85
FIS Kraków – (22) 574-75-85
FIS Poznań – (22) 574-73-85

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy i pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Dział Koordynacji Operacji Bezzałogowych Statków Powietrznych

Aktualizacja 28.09.2023 r. godz. 14.30

W związku z brakiem pełnej funkcjonalności aplikacji DroneRadar oraz jej wyłączeniem przez DroneRadar Sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dniem 28 września br. uruchomiła funkcję zgłaszania lotów na stronie checkin.pansa.pl. Zmianie na korzyść pilotów BSP ulegają również zasady powiadamiania PAŻP o zamiarze wykonania lotu i koordynacja operacji BSP w przestrzeni kontrolowanej i niekontrolowanej. Więcej informacji o nowej funkcji można przeczytać TUTAJ.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...