Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:
Spotkanie ARCC

Rok 2019 Cywilno–Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego

Pod koniec lutego w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się spotkanie podsumowujące drugi rok działalności Cywilno–Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC). Ośrodek funkcjonuje od 26 stycznia 2018 roku. Składa się z Ośrodka Koordynacji (RCC) usytuowanego na terenie PAŻP, oraz dwóch wojskowych Podośrodków w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP) i Centrum Operacji Morskich – Dowództwie Komponentu Morskiego (COM-DKM).

Spotkanie otworzył prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim zgromadzonym za współpracę w zakresie funkcjonowania Ośrodka ARCC oraz podkreślił dalszą konieczność budowania i rozwijania jego zdolności. Głos zabrał także przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, zastępca dyrektora Departamentu Lotnictwa Łukasz Chaberski, wskazując kluczową rolę Ośrodka ARCC w ramach służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR). O konieczności rozbudowania systemu ratownictwa lotniczego z wykorzystaniem potencjału Sił Zbrojnych RP oraz układu pozami litarnego mówił przedstawiciel Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) pułkownik Jacek Gajda. Wskazał konieczność podjęcia działań w zakresie pełnej integracji wszystkich systemów ratowniczych w naszym kraju.

Spotkanie ARCC

Podczas konferencji zaprezentowano sprawozdanie z działalności Ośrodka za rok 2019, a także przedstawiono cele na rok bieżący. Spotkanie było również okazją do wyróżnienia przez prezesa PAŻP listami gratulacyjnymi oraz upominkami pracowników Resortu Obrony Narodowej z DO RSZ za wkład pracy w rozwój PAŻP oraz wzorową współpracę na rzecz Ośrodka ARCC: Tadeusza Wołejszo, Dariusza Zabłockiego i Zdzisława Żarłaka. W trakcie spotkania przedstawiono nowego kierownika ARCC, Przemysława Walca, który zastąpił na tym stanowisku zmarłego w styczniu br. Norberta Pioruna.

Spotkanie ARCC

Ośrodek ARCC w 2019 roku koordynował działania kilkunastu akcji poszukiwawczo – ratowniczych z użyciem lotniczych środków służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Brał udział w realizacji 122 akcji ratowniczych z udziałem środków pochodzących od innych służb i instytucji. W okresie sprawozdawczym Ośrodek ARCC skoordynował przeprowadzenie 1585 testów nadajników niebezpieczeństwa oraz odebrał 162 depesze z systemu COSPAS-SARSAT.Spotkanie ARCC

W konferencji udział wzięli przedstawiciele wszystkich służb, instytucji i organizacji zaangażowanych w realizację zadań poszukiwania i ratownictwa lotniczego, w tym: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w tym Grupy Karkonoskiej, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, Wojskowego Instytutu Medycznego, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, Inspektoratu MON ds. Bezpieczeństwa Lotów, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych razem z podległymi jednostkami. Obecny był też personel Cywilno–Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) wraz z szefami podległych wojskowych podośrodków z Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego i Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego.

Spotkanie ARCC

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...