Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

#EUxPANSA – Projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich

SAMPLE - System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu SAMPLE umożliwiającego wykrywanie i monitorowanie przeszkód lotniczych z funkcjami wizualizacji analizy ryzyka, raportowania i automatycznej notyfikacji. Główną cechą systemu będzie zdolność automatycznego generowania danych dotyczących przeszkód lotniczych i terenu na podstawie zdjęć satelitarnych (Earth Observation) oraz danych suplementarnych. System umożliwi automatyczne wykrywanie nowo powstałych przeszkód lotniczych oraz monitorowanie zmian parametrów przeszkód lotniczych i terenu z funkcjami wizualizacji analizy ryzyka, jego raportowania oraz automatycznej notyfikacji o zmianach w parametrach przeszkód i terenu w otoczeniu lotnisk oraz lądowisk dla śmigłowców na terenie RP (np. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) oraz w dowolnie zadanym obszarze (globalnie). Rezultaty projektu będą wykorzystywane przez podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu lotniczego i pozwolą na realizację formalnych wymagań dotyczących monitorowania przeszkód w określonych obszarach lotnisk i lądowisk.

Współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Wartości projektu: 17 515 932,69 zł.
Wysokość wkładu UE w projekt: 12 724 798,38 zł.

Więcej informacji w artykułach:

Szukaj...