Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Sojusz A6 Alliance z nowym porozumieniem współpracy

Podczas posiedzenia A6 Steering Board w Dublinie przedstawiciele sojuszu A6 Alliance podpisali w czwartek (29 czerwca) zaktualizowane porozumienie o współpracy (Memorandum of Cooperation – MoC).

Aktualizacja MoC ma na celu odzwierciedlenie zaistniałych zmian w otoczeniu prawnym i instytucjonalnym w obszarze SESAR i uwzględnia ciągłość prac sojuszu A6 w zakresie badań i rozwoju (R&D) oraz wdrożenia (główne obszary zainteresowania A6), jak również stanowi podstawę do kontynuacji prac w ramach innych, kluczowych obszarów wspólnego zainteresowania, w tym identyfikacji nowych możliwości wzmocnienia współpracy na płaszczyźnie operacyjnej i technologicznej.

W nadchodzących latach członkowie A6 Alliance zobowiązali się koncentrować swoje prace na konkretnych priorytetach w kluczowych obszarach strategicznych i technologicznych mając również na względzie współpracę z innymi organizacjami m.in. CANSO.

Z ramienia PAŻP porozumienie MoC podpisał Wiktor Pilarczyk, Zastępca Prezesa PAŻP ds. Finansowo-Administracyjnych.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...