Święto Lotnictwa Polskiego

Chciałbym w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej złożyć najlepsze

życzenia naszym współpracownikom, użytkownikom przestrzeni powietrznej oraz

wszystkim osobom, które codzienną praca zabiegają o przyszłość polskiego

lotnictwa.



Niech mi będzie wolno, lotnikom cywilnym i wojskowym podziękować za

współpracę i życzyć dużo lotniczego szczęścia i bezpiecznych lotów.



Pozostając z poważaniem,



Krzysztof Banaszek

Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej