Serwisy PANSA:

Szkolenia TRM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Do marca 2018 roku wszyscy kontrolerzy PAŻP wezmą co najmniej raz udział w tym szkoleniu. Szkolenia TRM realizowane są w PAŻP od 2009 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/340 zajęcia te wchodzą w skład szkoleń początkowych i odświeżających dla kontrolerów ruchu lotniczego, stanowią podstawę do aktualizacji uprawnień kontrolerów.W odróżnieniu od programów TRM stosowanych w innych zagranicznych agencjach żeglugi powietrznej, na których szkoleni są wyłącznie kontrolerzy ruchu lotniczego, program szkoleń TRM wdrożony i realizowany w PAŻP zakłada zajęcia dla pracowników wszystkich służby operacyjnych, tzn.: kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów FIS i asystentów pracujący na ich rzecz.Cykliczne, trzydniowe szkolenia prowadzone są przez dwóch facylitatorów, jeden z nich musi być aktywnym kontrolerem ruchu lotniczego. Facylitatorzy pochodzą ze środowiska służb ruchu lotniczego – mogą to być kontrolerzy, informatorzy fis oraz ich asystenci. Taki dobór kadry powoduje wzrost zaufania do treści i założeń przedstawianego programu. TRM jest programem szkoleń „miękkich”, składających się z 9 modułów, takich jak m.in. praca zespołowa, role w zespole, komunikacja interpersonalna, świadomość sytuacyjna, podejmowanie decyzji, stres. W trakcie szkolenia przekazywane są, umieszczone w ramach zdarzeń i sytuacji zawodowych środowiska kontrolerów ruchu lotniczego, informacje o zasadach działania w zespole, radzenia sobie zarówno z pozytywnymi jak i negatywnymi aspektami pracy w zespole, kwestii utrzymywania właściwego poziomu asertywności, sposobach komunikowania się, procesach podejmowania decyzji oraz krótkotrwałych i długotrwałych skutkach pracy w stresie, świadomości sytuacyjnej. Szkolenia TRM mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego. W trakcie zajęć przedstawiany jest wpływ stosunków interpersonalnych na poprawę lub pogorszenie poziomu bezpieczeństwa – np. jak pierwotne lub nabyte nastawienie względem osoby czy służby wpływa na wzajemną komunikację, a także jaki jest wpływ kondycji psychofizycznej na zdolność przyjmowania i przetwarzania danych koniecznych do wykonywania obowiązków. Dodatkowymi elementami szkoleń TRM prowadzonych w PAŻP, unikatowymi w porównaniu z programami TRM realizowanymi przez inne zagraniczne agencje kontroli ruchu lotniczego, są zajęcia fakultatywne prowadzone przez trenerów PAŻP posiadających specjalistyczne wykształcenie w zawodzie: psychoterapeuta, psycholog, pedagog, dzięki czemu na zajęciach poruszane są zagadnienia dotyczące stresu, zmęczenia, metod efektywnego wypoczynku i regeneracji organizmu, higieny życia psychicznego oraz szeroko pojętych technik relaksacyjnych.Regularny udział w szkoleniach ma wpływ na poprawne kształtowanie postawy zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i dostosowanie innych czynników wpływających na pracę jednostki i zespołu w procesie zarządzania ruchem lotniczym. TRM jest jedną z dróg poprawy bezpieczeństwa, w której kontrolerzy uczą kontrolerów jak pracować w zmieniających się dynamicznie warunkach pracy.Od wprowadzenia tego typu szkoleń w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zasadą jest, że bierze w nich udział cały personel operacyjny – kontrolerzy, informatorzy FIS i szeroko pojęci asystenci, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wychodzi bowiem z założenia, że prawidłowa implementacja szkoleń TRM i maksymalne wykorzystanie synergii z nich płynącej, możliwe są wyłącznie poprzez objęcie tym programem pracowników wszystkich służb kontroli ruchu lotniczego.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...