Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Transportowa biała księga

Dokument zawiera propozycje Komisji Europejskiej w sprawie przyszłego kierunku rozwoju polityki transportowej w Unii Europejskiej i dotyczy różnych gałęzi transportu, w tym także transportu lotniczego. Komisja Europejska zwraca uwagę między innymi na konieczność dążenia do poprawy wydajności statków powietrznych i zarządzania ruchem lotniczym w Unii Europejskiej, co ma pozwolić na uzyskanie konkurencyjnej przewagi na rynku lotniczym. Komisja deklaruje, że już w 2011 roku zajmie się kwestią przepustowości portów lotniczych i zauważa, że należy zoptymalizować oraz, w stosownych przypadkach, zwiększyć przepustowość portów lotniczych w celu sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu na podróże do oraz z państw trzecich, a także obszarów Europy, z którymi nie ma dobrych połączeń. Efektem działań inicjowanych przez Komisję Europejską ma być ponad dwukrotny wzrost działalności lotniczej w UE, przewidywany do osiągnięcia najpóźniej w 2050 roku.Więcej informacji na www.ulc.gov.plZachecamy również do zapoznania się ze stroną Komisji Europejskiej, która poświęcona jest Białej Księdze http://ec.europa.eu

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...