Serwisy PANSA:

W 2011 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie poszukiwać nowych kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego.

O czym należy pamiętać:

• Każdy, kto chce zostać kontrolerem ruchu lotniczego, musi liczyć się z długotrwałym i trudnym szkoleniem. Uprawnienia do zawodu muszą też być odnawiane, co dwa lata.

• W Polsce jedyną instytucją, która zajmuje się szkoleniem osób do tego zawodu, jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

• Średnio w naborze bierze udział ok. 1000 osób, z których finalnie do szkoleń przystępuje zaledwie 25.

• Rekrutacja na kurs składa się z następujących etapów: I. selekcja aplikacji; II. egzamin pisemny sprawdzający predyspozycje do zawodu oraz znajomość j. angielskiego; III. dwuetapowy egzamin komputerowy FEAST; IV. sesja Assessment Centre (testy psychologiczne, test z j. angielskiego, zadanie grupowe, wywiad kwalifikacyjny).

• Po testach: długie szkolenie. Po pozytywnym przejściu rekrutacji dana osoba przechodzi szkolenie składające się z dwóch części. Pierwsza to szkolenie teoretyczne. Kandydaci uczą się m.in. meteorologii, nawigacji, prawa lotniczego i bardzo ważnej frazeologii lotniczej. Oprócz tego szkolenie teoretyczne obejmuje zajęcia na symulatorach rzeczywistego ruchu lotniczego. Szkolenie teoretyczne trwa średnio siedem–osiem miesięcy i kończy się egzaminem przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną i uzyskaniem licencji kontrolera – praktykanta.

• Następnie odbywa się szkolenie praktyczne. Jest to praca na stanowisku operacyjnym pod opieką instruktora. Praktyka w zależności od wyboru, czy praktykant chce pracować w kontroli obszaru, zbliżania czy lotniska trwa około roku. Ten etap kończy się uzyskaniem licencji z uprawnieniem kontrolera ruchu lotniczego na konkretny organ kontroli ruchu lotniczego.Nie jest to jednak koniec nauki.

Uprawnienia kontrolera są odnawiane, co dwa lata. W trakcie odnawiania licencji weryfikowane są kompetencje kontrolera.Zapraszamy do pokonania tej drogi.Więcej informacji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...