Wiodąca rola PAŻP w programie SESAR

Poruszano bardzo istotną dla polskiej branży lotniczej, polskiej nauki i polskiego biznesu konieczność zaangażowania się w program SESAR i skorzystania z jego inwestycyjnego i naukowo-badawczego potencjału.

Wiceminister Rynasiewicz podkreślił wiodącą rolę PAZP, która w imieniu naszego kraju będzie uczestniczyć w rozmowach na temat Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej. Również pozostali uczestnicy debaty podkreślili wyjątkową rolę PAŻP jako jedynego, polskiego uczestnika programu SESAR i zaproszenia do wyrażenia zainteresowania członkostwem w SESAR Joint Undertaking.

Pani Prezes Henryka Bochniarz zwróciła uwagę na wpływ inicjatywy SES na środowisko, a szczególnie bardzo duże ograniczenie emisji CO2 po wprowadzeniu jednolitej przestrzeni powietrznej. SESAR to także możliwość silnego partnerstwa publiczno-prywatnego. Warunkiem powodzenia jest wspólne zaangażowanie całego społeczeństwa bo SESAR ma wymierne korzyści dla wszystkich.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej – Prof. Marek Orkisz poinformował o możliwościach zaangażowania świata nauki w program SESAR. Jesteśmy przygotowani do uczestniczenia w obszarze rozwoju technologicznego, rozwiązań prawnych, kształtowania świadomości wśród studentów

Prezes Kapis powiedział: PAŻP jest zdeterminowany, aby złożyć swoją aplikacje i przygotować własne projekty do realizacji w ramach SESAR. Mamy nadzieję, że uda się zbudować konsorcjum złożone z instytucji naukowych, organizacji gospodarczych i biznesu, które także skorzystają z tych możliwości jakie daje SESAR.Na zdjęciu od lewej: Minister Zbigniew Rynasiewicz, Profesor Marek Orkisz, Prezes Krzysztof Kapis, Przewodniczący Jacek Krawczyk, Prezes Henryka Bochniarz, Minister Olgierd Dziekoński, Profesor Mariusz FigurskiCałość debaty ukazała się 14 lipca br. na łamach “Rzeczpospolitej”.