Wizyta delegacji Policji w PAŻP

Funkcjonariusze mogli poznać organizację, główne zadania i tryb pracy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także zasady nadzoru nad ruchem powietrznym w Polsce. Agencja na bieżąco współpracuje z Policją w zakresie akcji wyjaśniających, a także w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych.