Serwisy PANSA:

Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL

W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

W trakcie spotkania Pracodawca przedstawił wstępny projekt porozumienia ustalający zakres działań niezbędnych do poprawy warunków pracy i wynagradzania. Przedstawiciele ZZKRL zobowiązali się przekazać Pracodawcy własną propozycję aneksu do Regulaminu Wynagradzania oraz zmian do Regulaminu Pracy. Strony zobowiązały się prowadzić dalsze rozmowy celem osiągnięcia porozumienia. Kolejne spotkanie odbędzie się najpóźniej dnia 25.04.2022 r. (tj. poniedziałek) o godz. 12.00.

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...