Serwisy PANSA:

Aktualizacja listy certyfikatów PansaUTM

Dział Zarządzania Operacjami Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej planuje przeprowadzić 6 kwietnia br. aktualizację listy certyfikatów w systemie PansaUTM.

Co to oznacza dla użytkowników:

  • od 6 kwietnia br. nie będzie można wprowadzić uprawnień wpisanych do polskiego Świadectwa Kwalifikacji (VLOS, BVLOS, UAV5kg…) i certyfikatów medycznych;
  • wszystkie wprowadzone do 6 kwietnia uprawnienia zachowują ważność i będą widoczne w systemie PansaUTM, zarówno dla użytkowników, jak i dla pracowników PAŻP;
  • od 6 kwietnia br. będzie można wprowadzać w swoim profilu jedynie nowe, europejskie uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii otwartej i szczególnej;

W związku z tym, że Świadectwa Kwalifikacji zachowują ważność do 31.12.2021 r., prosimy o wpisanie „polskich” uprawnień do profilu w systemie PansaUTM do dnia 6 kwietnia br. Po tej dacie nie będzie to już możliwe. Prosimy też o bieżące uzupełnianie profilu o uzyskane uprawnienia wynikające np. z konwersji Świadectwa Kwalifikacji. Usprawni to proces wydawania decyzji na loty BSP przez PAŻP. Do dodanego certyfikatu prosimy zawsze załączać skan/screen maila bądź dokumentu otrzymanego od ULC. Certyfikaty weryfikujemy na bieżąco, aczkolwiek mogą pojawiać się małe poślizgi związane z aktualną sytuacją epidemiczną.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...