Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Bezpieczne niebo

Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight – – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okreśœlenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR), strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R (Restricted Area -– strefa ograniczeń), D (Danger Area –strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area – strefa zakazana).Każdorazowo służby kontroli ruchu lotniczego informują o wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach policję. Należy pamiętać, że na puszczanie lampionów, balonów, fajerwerków, śœwiateł lasera należy uzyskać zgodę instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego, zabrania się emitowania w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub śœwiatła z innych źŸródeł w kierunku samolotu, w sposób mogący spowodować olśœnienie, ośœlepienie lub wystąpienie pośœwiaty. Może to bowiem stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.Sankcje karne za nieprzestrzeganie tych ograniczeń okreœlone są w ustawie z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolnoœści lub pozbawienia wolnośœci do roku lub do lat 5.Prosimy zapoznać się z całą informacją w sprawie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, która znajduje się na stronie: www.mir.gov.pl

Lataj z głową

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...