Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Dyskusja o kosztach osłony meteorologicznej lotnictwa

Również debata o Krajowym Plan Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014 wykazała, że rosnące koszty osłony meteorologicznej stanowią coraz znaczniejszy procent ogółu kosztów żeglugi powietrznej.Tabela – obliczanie stawki jednostkowej terminalowej opłaty nawigacyjnej

PAŻP odpowiada za największy składnik kosztów żeglugi powietrznej, ale nie jedyny. Komponent kosztów PAŻP w kalkulacji opłat nawigacyjnych będzie w kolejnych latach maleć, co obrazuje poniższa tabela.Linki:

Dlapilota.pl

http://dlapilota.pl/Polemika IMiGW

http://dlapilota.pl/ile-kosztuje-oslona-meteorologiczna-lotnictwa-ogolnego.PAŻP:

Krajowy Plan Skuteczności Działania (KPSD) na lata 2012-2014

Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...