Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Ekspert PAŻP o wprowadzaniu polityki Just Culture. Specjalistyczne seminarium w Budapeszcie.

Dwudniowe seminarium w Budapeszcie (27-28 października br.) poświęcone było wymianie doświadczeń i omówieniu praktycznych aspektów wdrażania polityki Just Culture w instytucjach lotniczych, prezentowano m.in. rozwiązania stosowane przy wprowadzaniu polityki Just Culture w służbach ATS.Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości, i dostosowywanie systemów pod ich kątem. Wdrażanie Polityki Just Culture – czyli polityki sprawiedliwego traktowania ma za zadanie m.in. umożliwienie przepływu informacji dotyczących poziomu bezpieczeństwa w wykonywanych przez pracowników danej instytucji działaniach.Przedstawiciele środowisk lotniczych są zgodni, że zgłoszenia przez pracowników instytucji lotniczych przypadków niepożądanych zdarzeń lub nieprawidłowości w celu analizy i późniejszej korekty w obowiązujących procedurach, są najcenniejszym źródłem informacji, koniecznych do „uczenia się” przez organizację, jak skuteczniej dbać o bezpieczeństwo. By zapewnić jak największą liczbę zgłoszeń i sygnałów od pracowników organizacje lotnicze muszą zadbać o wdrożenie „kultury sprawiedliwego traktowania” – just culture, w której pracownicy są pewni, że będą traktowani fair także wtedy, kiedy zgłoszenie może dotyczyć ich działania.Seminarium zorganizowano w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. Wzięli w nim udział pracownicy instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, kontrolerzy, a także przedstawiciele organizacji związkowych.Na zdjęciu przy mównicy dr Piotr Kasprzyk.Uczestnicy seminarium Just Culture w Budapeszcie, 27-28 października 2015 r.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...