Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Inspekcja Lotnicza PAŻP umacnia swoją pozycję w Mołdawii

Inspekcja Lotnicza PAŻP po raz drugi została wybrana przez MoldATSA – mołdawską instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej – do wykonania corocznych okresowych lotów kontrolno-pomiarowych lotniczych urządzeń nawigacyjnych.

Umowa podpisana przez polską i mołdawską agencję żeglugi powietrznej (ANSP) jest efektem dobrej oceny pracy wykonanej przez załogi PAŻP w 2020 r. oraz wygrania przez PAŻP przetargu przeprowadzonego przez MoldATSA na usługi inspekcji lotniczej w 2021 r.

Dokument zawiera weryfikację z powietrza poprawnej pracy systemów lądowania według wskazań przyrządów (ILS), radiolatarni ogólnokierunkowych (DVOR) oraz radiodalmierzy (DME) w Kiszyniowie. Loty kontrolno-pomiarowe w Mołdawii są zaplanowane w październiku br.

Janusz Janiszewski, prezes PAŻP, podpisujący umowę
Janusz Janiszewski, prezes PAŻP, podpisujący umowę

Agencja w czasie kryzysu stawia na rozwój biznesowej działalności pozanawigacyjnej oraz innowacji. Dla przyszłości PAŻP kluczowe jest poszukiwanie nowych źródeł finansowania, ponieważ obecnie utrzymuje się wyłącznie z opłat nawigacyjnych, które przez pandemię COVID-19 są na dużo niższym poziomie niż przed 2020 r. Jak pokazuje przykład odpowiedników PAŻP w innych państwach, dywersyfikacja przychodów w latach dekoniunktury to sposób na utrzymanie płynności finansowej w przypadku drastycznego spadku ruchu lotniczego i radyklanie mniejszych wpływy do budżetu. PAŻP widzi duży potencjał w sprzedaży usług i produktów jak np. te świadczone przez Inspekcję Lotniczą.

Veaceslav Frunze, dyrektor MoldATSA, podpisujący umowę
Veaceslav Frunze, dyrektor MoldATSA, podpisujący umowę

Mimo trwającej pandemii COVID-19 Inspekcja Lotnicza PAŻP wykonała nie tylko rekordową liczbę zagranicznych misji, ale także osiągnęła najwyższe w okresie ostatnich 5 lat przychody. Wpływy z tytułu krajowych i zagranicznych usług inspekcji lotniczych w 2020 r. wyniosły 877 tys. zł.

Inspekcja Lotnicza PAŻP istnieje od 1963 r. a do jej zadań należy: inspekcja lotniskowych urządzeń naziemnych oraz walidacja instrumentalnych procedur lotu. Flota Inspekcji Lotniczej PAŻP składa się obecnie z jednego samolotu: Beechcrafta King Air 350i.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...