Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Konsultacje społeczne dot. reorganizacji punktów i tras VFR w strefie CTR lotniska Lublin

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące reorganizacji punktów i tras VFR w strefie kontrolowanej (CTR) lotniska Lublin (LUZ/EPLB). Planowany termin wprowadzenia zmiany to wiosna 2024 r.

Celem zmiany jest uporządkowanie punktów VFR przynależących do lotniska Lublin (EPLB) poprzez usunięcie punktów kolizyjnych z procedurami IFR, słabo widocznych i niecharakterystycznych z powietrza oraz nieużywanych operacyjnie, a także utworzenie nowych punktów VFR oraz standardowych tras dolotowych i odlotowych VFR.

Reorganizacja punktów i tras VFR w CTR Lublin zwiększy bezpieczeństwo operacji lotniczych w strefie kontrolowanej lotniska oraz świadomość sytuacyjną kontrolerów ruchu lotniczego i załóg lotniczych. Dodatkowo wprowadzenie standardowych tras dolotowych i odlotowych wpłynie na zmniejszenie obciążenia pracą personelu operacyjnego TWR Lublin przy jednoczesnym wzroście przepustowości CTR Lublin dla statków powietrznych wykonujących loty wg zasad dla lotów z widocznością.

Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na konieczność reorganizacji punktów i tras VFR w przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin jest stały wzrost aktywności lotnictwa ogólnego w CTR/TMA Lublin, w tym lotnictwa szkolnego (NSF, Aeroklub Świdnik, LAW Dęblin, PANS Chełm).

Proponowane są następujące zmiany w organizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Lublina:

  • Modyfikacja sieci punktów VFR

  • Wyznaczenie tras dolotowych i odlotowych do lotniska EPLB w oparciu o nową sieć punktów VFR (rys.2 i 3)

 

Więcej informacji:

  1. Pełny dokument z propozycją zmian (plik PDF);
  2. Formularz konsultacyjny (plik Word).
Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...