Ułatwienia dostępu

Serwisy PANSA:

Podsumowanie ruchu lotniczego General Aviation w 2021 r.

Prezentujemy raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym General Aviation (GA) w 2021 r. w porównaniu do roku 2020 i 2019. Raport przygotowany został w oparciu o dane własne FIS, które pokazują, stabilny poziom ruchu GA w Polsce. Przy okazji poniższego raportu zapraszamy także do zapoznania się podsumowaniem najważniejszych wydarzeń PAŻP z ubiegłego roku oraz podsumowania ruchu lotniczego IFR w 2021 r.

Każdego dnia informatorzy FIS Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej utrzymują łączność z załogami statków powietrznych operujących w polskiej przestrzeni niekontrolowanej, stojąc na straży bezpieczeństwa nawet dwóch tysięcy lotów VFR. W roku 2021 obsłużyli oni prawie 269 tys. operacji. Warto zauważyć, że lotnictwo General Aviation odnotowuje systematyczny wzrost z roku na rok o około 5-10 proc. operacji. Obecnie pomimo trudnego i wymagającego okresu dla całej branży lotniczej, lotnictwo ogólne jest nadal bardzo aktywne. Mimo spadku o 3,3 proc, względem rekordowego 2020 r., to w porównaniu do 2019 r. ruch wzrósł o 3,1 proc. Warte podkreślenia jest również to, że na obsłudze ruchu General Aviation PAŻP nie zarabia.

Największą liczbę obsłużonych operacji w ruchu GA odnotowano w III kwartale ubiegłego roku: w lipcu (35,7 tys.), w sierpniu (35,6 tys.) oraz we wrześniu (34,1 tys.). Najmniej obsłużonych operacji GA obsłużył FIS w styczniu (6038), grudniu (6513) oraz lutym (9490). W całym 2021 roku liczba wszystkich obsłużonych operacji lotniczych VFR spadła o 3,3 proc. do poziomu 268,5 tys. operacji. Natomiast w porównaniu do 2019 r. zanotowano wzrost o 3,1 proc. Sektory FIS Warszawa, FIS Olsztyn oraz FIS Kraków zanotowały wzrosty, natomiast nieznaczny spadek pojawił się w sektorze FIS Gdańsk, a w sektorze FIS Poznań zanotowano największy spadek.

Ruch lotniczy GA w poszczególnych sektorach FIS:

 • FIS Warszawa – 58 275 (57 518 w 2020 r.) wzrost o 1,3 proc.
 • FIS Olsztyn – 51 077 (48 835 w 2020 r.) wzrost o 4,6 proc.
 • FIS Kraków – 66 618 (60 624 w 2020 r.) wzrost o 9,9 proc.
 • FIS Poznań – 53 371 (62 283 w 2020 r.) spadek o 14 proc.
 • FIS Gdańsk– 39 241 (39 523 w 2020 r.) spadek o 0,7 proc.

Miesiące* z największą liczbą obsłużonych operacji General Aviation w 2021 r.:

 • Lipiec – 35 776
 • Czerwiec – 35 600
 • Wrzesień – 34 174

*W powyższych trzech miesiącach obsłużono 40 proc. całego ruchu GA w 2021 r.

Miesiące z najmniejszą liczbą obsłużonych operacji General Aviation w 2021 r.:

 • Styczeń – 6038
 • Grudzień – 6513
 • Luty – 9490

Liczba wszystkich obsłużonych operacji General Aviation, we wszystkich sektorach FIS w 2021 r.:

 • 2021 vs. 2020: 268 582 (277 941 w 2020 r.) spadek o 3,3 proc. rdr
 • 2021 vs. 2019: 268 582 (260 635 w 2019 r.) wzrost o 3,1 proc. rdr

Służba Informacji Powietrznej PAŻP nie przestaje ewoluować. Rosnące natężenie ruchu lotniczego i zwiększająca się liczba transmisji radiowych powodują, że niekontrolowana przestrzeń powietrzna jest także modernizowana i dostosowywana do bieżących potrzeb, czego elementem w 2021 r. był nowy podział sektorów FIS Poznań i FIS Gdańsk oraz sektora FIS Kraków, a także wprowadzenie nowatorskiego rozwiązania CP_FIS gdzie w przypadku awarii praca informatorów FIS będzie mogła być nieprzerwanie kontynuowana z utworzonych stanowisk zapasowych. Wdrożona przez FIS innowacyjna technologia zwiększa bezpieczeństwo małego ruchu lotniczego, a jednocześnie uczyniła PAŻP europejskim liderem w przygotowaniu takich rozwiązań.

Facebook
X
LinkedIn
Email
Drukuj

Szukaj...