Serwisy PANSA:

Wielkość ruchu lotniczego w fazie grupowej EURO 2012

Zebrane dane potwierdzają wcześniejsze spostrzeżenia nt. poziomu ruchu lotniczego na polskich lotniskach, tj.:

• Zwiększone godzinowe przepustowości, maksymalne dopuszczalne liczby operacji lotniczych (startów i lądowań), wystarczyły do obsługi ruchu związanego z meczami EURO 2012 nawet w dniach spotkań piłkarskich. Mimo dużego dobowego poziomu ruchu, w żadnym wypadku nie zanotowano przekroczenia przepustowości lotnisk w ujęciu godzinowym.

• Ruch lotniczy związany z EURO 2012, w rozumieniu procentowego wzrostu ruchu, jest bardziej widoczny na lotniskach regionalnych niż w stołecznym porcie lotniczym.Największy przyrost liczby operacji lotniczych w miastach-gospodarzach EURO2012 w okresie fazy grupowej turnieju miał miejsce na lotnisku w Gdańsku i wyniósł ponad 80% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Mniejszą dynamikę wzrostu zanotowano na lotniskach w Poznaniu (ponad 60%), Wrocławiu (blisko 50%) i Warszawie (ponad 17 %) w porównaniu do tego samego okresu 2011 roku.Po zakończeniu fazy grupowej EURO 2012 można powiedzieć, że zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura lotnisk w miastach-gospodarzach oraz reorganizacja polskiej przestrzeni powietrznej zwiększyły możliwości operacyjne lotnisk w stopniu wystarczającym do płynnej i efektywnej obsługi znacznie zwiększonego ruchu lotniczego. Na żadnym z lotnisk nie zostały przekroczone zakładane przepustowości, a ruch lotniczy został sprawnie obsłużony przez PAŻP zarówno dzięki wydajnej i efektywnej pracy personelu, jak też wykorzystaniu wyposażenia i rozwiązań organizacyjnych.Dane w pliku PDF przedstawiają liczbę operacji (startów i lądowań) lotniczych obsłużonych w poszczególnych dniach.

Dane przedstawione zostały w porównaniu do tych samych dni 2011 roku. W przedstawionych statystykach ujęty został ruch IFR (opracowanie PAŻP na podstawie danych EUROCONTROL).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...