Wizyta EURAMID w PAŻP

Uczestników konferencji przywitał Prezes Agencji Pan Janusz Niedziela oraz Szef SSRL SZ RP Pan płk dypl. pil. Cezary WASSER.Goście zapoznali się z zadaniami i strukturą organizacyjną PAŻP oraz zwiedzili stanowiska operacyjne realizujące zadania w zakresie koordynacji cywilnym i wojskowym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej.