Serwisy PANSA:

Wizyta studyjna Komisji Europejskiej, Inea i SDM w PAŻP

Spotkanie rozpoczął Prezes PAŻP Janusz Niedziela podkreślając istotę programu SESAR oraz zaangażowanie PAŻP we wdrożenie programu poprzez m.in. realizację projektów SESAR. Oprócz prezentacji wskazanych projektów CEF wizyta była także okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć PAŻP w wyniku realizacji innych projektów wdrożeniowych w ramach SESAR i celów strategicznych wspierających realizację ATM Master Plan.Wizytacja miała na celu ocenę postępu realizacji oraz stopnia zaawansowania dwóch wybranych przez INEA projektów SESAR współfinansowanych ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF): Platformy testowo- walidacyjnej (1st part of the upgrade of the P_21 PEGASUS system to SESAR functionalities – Test and Validation Platform 131_AF3 i Upgrade sieci LAN (Local Area Network upgrade 2015_035_AF5).Przedstawiciele DG MOVE, INEA, SDM oraz ministerstw bardzo pozytywnie ocenili przebieg wizyty, stan realizacji projektów, jak również docenili dotychczasową współpracę z PAŻP, jako beneficjenta środków unijnych.


Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Szukaj...