Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.02.04, 15:32

Program wdrożenia P-RNAV i CDA dla Okęcia zatwierdzony.

zdj

Program wdrożenia P-RNAV i CDA w TMA Warszawa został zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 14. stycznia 2008. Dzień później odbyło się w siedzibie Agencji pierwsze oficjalne spotkanie Grupy Projektowej - jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji zadań Programu. W skład grupy projektowej wchodzą przedstawiciele PAŻP, Polskich Portów Lotniczych, LOT, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres prac programu obejmuje wdrożenie operacyjne instrumentalnych procedur lotu opartych o precyzyjną nawigację obszarową w przestrzeni terminalowej lotniska Warszawa/Okęcie. Program dotyczy opracowania procedur SID, STAR oraz nieprecyzyjnych przyrządowych procedur podejścia do lądowania dla wszystkich kierunków dróg startowych lotniska Warszawa/Okęcie z zastosowaniem sensorów DME/DME i GNSS nawigacji obszarowej oraz dostosowania konwencjonalnych procedur precyzyjnego podejścia do lądowania wykonywanych w oparciu o system ILS/DME na kierunkach 33 i 11 lotniska Warszawa/Okęcie, tam gdzie ILS jest zainstalowany.

Wdrożenie systemu P-RNAV wynika z realizacji planów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej określonych w "Strategii urządzeń i systemów nawigacyjnych [NAV]" oraz AIC 02/07 a także oczekiwań Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych. Realizacja Programu ma zapewnić odpowiednią pojemność TMA Warszawa, wymaganą stałym wzrostem ilości operacji lotniczych na lotnisku Warszawa/Okęcie, poprzez efektywną organizację przepływów ruchu lotniczego i skrócenie trajektorii lotów. Następnym skutkiem wdrożenia będzie zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez skrócenie czasu lotu oraz wdrożenie techniki CDA, stałego zniżania w dolocie i podejściu do lądowania, co zmniejsza uciążliwość hałasową a zmniejszając zużycie paliwa zmniejsza emisję spalin lotniczych do atmosfery. Kolejnym celem jest modyfikacja organizacji TMA Warszawa w związku z planowanym uruchomieniem nowych lotnisk w węźle warszawskim.

-----------------------------------------------
P-RNAV - precyzyjna nawigacja obszarowa. Metoda nawigacji, która pozwala na loty statków powietrznych po dowolnie określonym torze lotu w zasięgu naziemnych urządzeń nawigacyjnych, lub w granicach możliwości urządzeń autonomicznych albo przy stosowaniu kombinacji tych urządzeń. Jest to rodzaj nawigacji opartej na określonym systemie pomocy nawigacyjnych, pozwalającej na swobodne planowanie trasy po dowolnej trajektorii w zakresie jego zasięgu operacyjnego. P-RNAV definiuje dodatkowe wymaganie, że przez 95% czasu lotu będzie się on odbywał przy błędzie pozycji statku powietrznego ±1NM od określonej trasy lotu.

CDA - Continuous Descent Approach - technika pilotażu podczas której przylatujący statek powietrzny wykonuje zniżanie do lądowania w sposób optymalny przy zastosowaniu minimalnego ciągu silników, z unikaniem lotu poziomego w zakresie dopuszczonym bezpiecznym wykonaniem operacji lotniczej oraz zgodnością z publikowanymi procedurami i instrukcjami ATC.
powrót